DiskDigger v1.0-pro-2016-10-30 دانلود برنامه بازیابی اطلاعات برای اندروید

DiskDigger-logo

برنامه حرفه ای بازیابی اطلاعات DiskDigger قابلیت بازیابی انواع تصاویر، اسناد، ویدئو و موسیقی قابل نصب بر روی دستگاه های روت شده DiskDigger نرم افزاری برای گوشی های اندروید می باشد که توسط آن امکان بازیابی فایل های مختلف حذف شده را خواهید داشت. با استفاده از این برنامه می توانید آن دسته از فایل […]

******************

DiskDigger v1.0-pro-2016-10-30 دانلود برنامه بازیابی اطلاعات برای اندروید

(image)

برنامه حرفه ای بازیابی اطلاعات DiskDigger قابلیت بازیابی انواع تصاویر، اسناد، ویدئو و موسیقی قابل نصب بر روی دستگاه های روت شده DiskDigger نرم افزاری برای گوشی های اندروید می باشد که توسط آن امکان بازیابی فایل های مختلف حذف شده را خواهید داشت. با استفاده از این برنامه می توانید آن دسته از فایل […]

******************

(image)
DiskDigger v1.0-pro-2016-10-30 دانلود برنامه بازیابی اطلاعات برای اندروید