Dishonored 2 به شما اجازه می دهد که بدون قدرت های ماورا الطبیعی کل بازی را انجام دهید

D2
در بازی Dishonored 2 شما می توانید پیشنهاد The Outsider را رد کنید و کل بازی را فقط با گوشت و فولاد (Flesh and Steel) به پایان ببرید.

به گزارش و به نقل از در Dishonored 2 شما می توانید به عنوان Emily Kaldwin که قدرت های ماورا الطبیعی دارد بازی کنید و یا برای داشتن تجربه ای نوستالژیک با Corvo بازی کنید. اگرچه انتخاب سومی هم وجود دارد و افرادی که خواهان چالش بیشتر هستند می توانند آن را انتخاب کنند. این موضوع را “هاروی اسمیت(Harvey Smith)” کارگردان بازی اعلام کرد.

Smith آشکار کرد که وقتی Emily با The Outsider ملاقات می کند ( همان مردی که در Dishonored قدرت های ماورا الطبیعی به Corvo داد) می تواند پیشنهاد او را رد کند و کل گیم پلی را بدون آن قدرت ها مانند Blink (حرکت تله پورتی)، Domino (توانایی عکس العمل زنجیری) بازی کند.

کارگردان Dishonored 2 این سبک بازی را “Flesh and Steel” می نامد که شبیه به نام یک achievement در Dishonored قبلی است. achievement بازی قبلی “Mostly Flesh and Steel” نام داشت و بازیکن را ترغیب به پایان بازی بدون خرید هرگونه قدرت ماورا الطبیعی به جز Blink می کرد.

Dishonored 2 به شما اجازه می دهد که بدون قدرت های ماورا الطبیعی کل بازی را انجام دهید

(image)
در بازی Dishonored 2 شما می توانید پیشنهاد The Outsider را رد کنید و کل بازی را فقط با گوشت و فولاد (Flesh and Steel) به پایان ببرید.

به گزارش و به نقل از در Dishonored 2 شما می توانید به عنوان Emily Kaldwin که قدرت های ماورا الطبیعی دارد بازی کنید و یا برای داشتن تجربه ای نوستالژیک با Corvo بازی کنید. اگرچه انتخاب سومی هم وجود دارد و افرادی که خواهان چالش بیشتر هستند می توانند آن را انتخاب کنند. این موضوع را “هاروی اسمیت(Harvey Smith)” کارگردان بازی اعلام کرد.

Smith آشکار کرد که وقتی Emily با The Outsider ملاقات می کند ( همان مردی که در Dishonored قدرت های ماورا الطبیعی به Corvo داد) می تواند پیشنهاد او را رد کند و کل گیم پلی را بدون آن قدرت ها مانند Blink (حرکت تله پورتی)، Domino (توانایی عکس العمل زنجیری) بازی کند.

کارگردان Dishonored 2 این سبک بازی را “Flesh and Steel” می نامد که شبیه به نام یک achievement در Dishonored قبلی است. achievement بازی قبلی “Mostly Flesh and Steel” نام داشت و بازیکن را ترغیب به پایان بازی بدون خرید هرگونه قدرت ماورا الطبیعی به جز Blink می کرد.

Dishonored 2 به شما اجازه می دهد که بدون قدرت های ماورا الطبیعی کل بازی را انجام دهید