کلا بازی Dead or Alive با انواع اقسام لباس های رنگارنگ با طرح های متنوع برای مبارزین درون بازی مشهور است ولی اگر بخواهیم همه آنها را در قالب یک Costume Pass تهیه کنیم چقدر خرج خواهد داشت؟ بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کنید. جزئیات بیشتر در ادامه مطلب موجود است. بسته ای که […]