مطمئنا همگی منتظر معرفی عنوان جدید استودیو the Bartlet Jones Supernatural Detective Agency هستیم و مشتاقانه منتظر هستیم تا نظاره کنیم این استودیو بر روی چه بازی در حال کار است. اما امروز آقای David Jaffe به صورت شوخی (یا جدی!) در صفحه شخصی خود صحبت هایی کردند، که طی آن به صورت غیر مستقیم به عنوان […]