Darker Pro v2.4.3 دانلود برنامه تنظیم نور صفحه نمایش برای اندروید

Darker-logo

تنظیم نور صفحه نمایش با Darker نسخه Pro Darker نام نرم افزاری برای اندروید می باشد که امکان مدیریت و کنترل نور صفحه نمایش گوشی را به کاربران می دهد. با استفاده از این نرم افزار میتوانید برای شب که نور صفحه گوشی باید کمتر باشد تا چشم هایتان را اذیت نکند، نور صفحه نمایش […]

******************

Darker Pro v2.4.3 دانلود برنامه تنظیم نور صفحه نمایش برای اندروید

(image)

تنظیم نور صفحه نمایش با Darker نسخه Pro Darker نام نرم افزاری برای اندروید می باشد که امکان مدیریت و کنترل نور صفحه نمایش گوشی را به کاربران می دهد. با استفاده از این نرم افزار میتوانید برای شب که نور صفحه گوشی باید کمتر باشد تا چشم هایتان را اذیت نکند، نور صفحه نمایش […]

******************

(image)
Darker Pro v2.4.3 دانلود برنامه تنظیم نور صفحه نمایش برای اندروید