CoD: Modern Warfare: شاهد جدیدترین مقایسه تصویری نسخه ارتقا یافته با نسخه اصلی باشید

به گزارش ، امروز در یکی از فن پیج های عنوان Call of Duty: Infinite Warfare در فیسبوک تعدادی تصویر مقایسه ای میان نسخه ارتقا یافته و نسخه اصلی عنوان Call of Duty: Modern Warfare . در این تصاویر ارتقا گرافیکی نسخه ارتقا یافته که قرار است پاییز سال جاری عرضه شود، به وضوح قابل لمس است. در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

تصاویر نسخه ارتقا یافته در سمت چپ و تصاویر نسخه اصلی سمت راست قرار دارند.

نسخه ارتقا یافته Call of Duty: Modern Warfare تنها همراه با عنوان Call of Duty: Infinite Warfare به فروش خواهد رسید و برای تهیه آن حداقل باید 80 دلار پرداخت نمایید. نظر شما در رابطه با تصاویر چیست؟

CoD: Modern Warfare: شاهد جدیدترین مقایسه تصویری نسخه ارتقا یافته با نسخه اصلی باشید

به گزارش ، امروز در یکی از فن پیج های عنوان Call of Duty: Infinite Warfare در فیسبوک تعدادی تصویر مقایسه ای میان نسخه ارتقا یافته و نسخه اصلی عنوان Call of Duty: Modern Warfare . در این تصاویر ارتقا گرافیکی نسخه ارتقا یافته که قرار است پاییز سال جاری عرضه شود، به وضوح قابل لمس است. در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

تصاویر نسخه ارتقا یافته در سمت چپ و تصاویر نسخه اصلی سمت راست قرار دارند.

نسخه ارتقا یافته Call of Duty: Modern Warfare تنها همراه با عنوان Call of Duty: Infinite Warfare به فروش خواهد رسید و برای تهیه آن حداقل باید 80 دلار پرداخت نمایید. نظر شما در رابطه با تصاویر چیست؟

CoD: Modern Warfare: شاهد جدیدترین مقایسه تصویری نسخه ارتقا یافته با نسخه اصلی باشید