بازی سبک نقش آفرینی Underworld Ascendant طی ماه جاری توانست که موفق به دریافت بودجه ای $۶۰۰,۰۰۰ گردد و این موفقیتی بزرگ برای این عنوان محسوب می شود. با جزئیات بیشتر در ادامه با ما همراه شوید. با توجه به این موضوع که بودجه ی بازی در زمان حال تامین می شود ، تیم سازنده ی بازی Underworld […]