این روز ها تعداد کمی از افراد اذعان دارند که شوتر های نظامی را برای بخش کمپین و مراحل داستانی آن می خرند و دلیل این اتفاق هم خیلی پیچیده نیست. فرانچایز های Battlefield و Call of Duty با سخره کردن گیمر ها به وسیله عرضه پی در پی شوتر های ساده، دارند روز به […]