عنوان Flappy Bird یکی از آن دسته بازی هایی می باشد که شما هر چقدر هم که یک بازیکن حرفه ای باشید، در مواجه شدن با این عنوان، اعصاب خود را کاملا خورد کرده و قطعا پس از ۱۰ دقیقه بازی کردن، با اعصابی خورد آنرا کنار می گذارید. اما اکنون این عنوان مهمان کنسول […]