“تجدید دیدار با تمامى عناوین محبوبتان در Xbox 360″؛ در زمان رونمایى از قابلیت پشتیبانى از بازى هاى Xbox 360 در Xbox One از این عبارت استفاده شد و به قول Phil Spencer، مدیر بخش Xbox مایکروسافت، تمامى عناوین شما در Xbox 360 در چند قدمى شما قرار دارند. اما حال طبق خبرى جدید، دیگر استفاده […]