گروه Lizard Squad در ابتدا تهدید به هک کردن و پایین آوردن سیستم های XBL و PSN کرد و سپس در حمله DDoS عظیم و مدیریت شده ای، این تهدید را عملی ساخت. حال FBI تایید کرده است که آن ها در حال بررسی و تجسس در مورد این مسئله هستند. حملات DDoS ممکن است […]