بعد از مدتی، فروش عنوان DeadPool در استیم، دوباره آغاز شد. به نظر می رسد شرکت Activision از روش های مختلف که دور از انتظار طرفداران است، برای فروش عناوین خود استفاده می کند. در ادامه می توانید خبر را بخوانید. اخیرا که دو نسخه بازی Prototype نسخه Remastered آن در راه است، بازی DeadPool […]