آن طور که به نظر می رسد امروز، روز Uncharted 4 است! چراکه تاکنون اطلاعاتی فراوان از بازی منتشر شده اند و این روند همچنان ادامه دارد. تا جایی که حالا کارگردان بازی، آقای نیل دراکمن، در تازه ترین صحبت های خود اعلام کرده است که این بازی جهان باز ( open world ) نیست. برای جزئیات […]