بازی ایرانی رنگاشی ویژه گروه سنی الف توسط شرکت رایان افزار راتا طراحی و تولید گردیده است. با توجه به عدم وجود بازی مناسب برای کودکان و وجود بازی های غیر مناسب و عرضه غیر کارشناسی بازی های خارجی در بازار ایران به صورت های مختلف شرکت رایان افزار راتا با خلق ایده های جدید […]