Car dashdroid-Car infotainment v2.8.23 دانلود برنامه استفاده از گوشی در هنگام رانندگی

car-dashdroid-logo

استفاده آسان از گوشی در هنگام رانندگی Car dashdroid-Car infotainment شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که در هنگام رانندگی کسی به شما زنگ بزند یا برایتان اس ام اس ارسال کند. همانطور که می دانید نگاه کردن به گوشی برای پاسخ دادن به پیام دریافت شده یا جواب دادن تماس دریافتی، می تواند بسیار […]

******************

Car dashdroid-Car infotainment v2.8.23 دانلود برنامه استفاده از گوشی در هنگام رانندگی

(image)

استفاده آسان از گوشی در هنگام رانندگی Car dashdroid-Car infotainment شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که در هنگام رانندگی کسی به شما زنگ بزند یا برایتان اس ام اس ارسال کند. همانطور که می دانید نگاه کردن به گوشی برای پاسخ دادن به پیام دریافت شده یا جواب دادن تماس دریافتی، می تواند بسیار […]

******************

(image)
Car dashdroid-Car infotainment v2.8.23 دانلود برنامه استفاده از گوشی در هنگام رانندگی