C Notice Prime v1.4.4 دانلود نرم افزاری جدید جهت مدیریت اطلاعیه ها در اندروید

C Notice Prime

نسخه آنلاک C Notice Prime اندروید C Notice Prime ابزاری جدید است که نمایش اطلاعیه ها یا همان نوتیفیکیشن های اندروید را متحول می کند. به صورت پیش فرض تمامی هشدار ها و اطلاعیه های اندروید در نوار به نام Notification Bar نمایش داده می شود. C Notice Prime این امکان را فراهم می کند تا […]

******************

C Notice Prime v1.4.4 دانلود نرم افزاری جدید جهت مدیریت اطلاعیه ها در اندروید

(image)

نسخه آنلاک C Notice Prime اندروید C Notice Prime ابزاری جدید است که نمایش اطلاعیه ها یا همان نوتیفیکیشن های اندروید را متحول می کند. به صورت پیش فرض تمامی هشدار ها و اطلاعیه های اندروید در نوار به نام Notification Bar نمایش داده می شود. C Notice Prime این امکان را فراهم می کند تا […]

******************

(image)
C Notice Prime v1.4.4 دانلود نرم افزاری جدید جهت مدیریت اطلاعیه ها در اندروید