Asphalt Xtreme نسختین بازی سری آسفالت با خودروهای آف رود!

بازی مشهور Asphalt که محصول کمپانی Gameloft است، سال هاست که یکی از بازی های محبوب گوشی های هوشمند به شمار می رود.

Asphalt Xtreme نسختین بازی سری آسفالت با خودروهای آف رود!

(image)
بازی مشهور Asphalt که محصول کمپانی Gameloft است، سال هاست که یکی از بازی های محبوب گوشی های هوشمند به شمار می رود.
Asphalt Xtreme نسختین بازی سری آسفالت با خودروهای آف رود!