750 دلار، قیمت تمام شده یک iPhone 6s Plus تولید شده در آمریکا برای اپل!

کمپانی اپل مدت هاست که برای عدم تولید برخی از محصولات خود در خاک آمریکا، تحت فشار است.

750 دلار، قیمت تمام شده یک iPhone 6s Plus تولید شده در آمریکا برای اپل!

(image)
کمپانی اپل مدت هاست که برای عدم تولید برخی از محصولات خود در خاک آمریکا، تحت فشار است.
750 دلار، قیمت تمام شده یک iPhone 6s Plus تولید شده در آمریکا برای اپل!