5 نکته‌‌‌‌ی جالب درمورد کاور بازی ایرانی “سگ جنگی”

پنج نکته درمورد کاور بازی “سگ جنگی” (War Dog)

به نقل از نویسنده‌‌‌‌ی بازی، آقای نیما کنعانی

1. ژترال در زیر کلمه‌‌‌‌ی DOG (سگ) قرار گرفته است. این بدان معناست که انسان هایی که باعث آغاز جنگ می شوند، لیاقتشان کمتر از یک سگ است. زیرا تنها چیزی که این انسان ها به بار می آورند، تباهی و سیاهی است. همچنین نام شخصیت اصلی که یک سگ است، “Adam” می باشد. این نام از کلمه‌‌‌‌ی “آدم” در زبان فارسی می آید و به این معناست که یک سگ می تواند به قدری خوب باشد که نام آدم بر روی او قرار گیرد.

2. در ابتدای نام بازی، یک تانک وجود دارد که نمایانگر شروع جنگ است؛ همانا که کاربرد تانک، تخریب است. علاوه بر این، در پایان هم یک هواپیمای در حال سقوط وجود دارد. این هواپیما نشان دهنده‌‌‌‌ی این است که جنگ ها باعث نابودی و سقوط می شود و بیشترین ضرر آن به افراد غیرنظامی و بی گناه می رسد.

3. سگ در قسمت روشن کاور قرار دارد؛ زیرا یک سگ کمک رسان است که جان انسان های زیادی را نجات می دهد. در همین حال، سرباز در قسمت تاریک کاور قرار گرفته است چون جان انسان های زیادی را گرفته است و تیرگی و سیاهی قلب او را تسخیر کرده است.

4. ژنرال در کاور بازی از ۲ رنگ روشن و تاریک تشکیل شده است (سر او تاریک است) چون هر انسانی با هر قلبی می تواند به روشنایی بازگردد؛ فقط به یک تلنگر نیاز دارد. در بازی “سگ جنگی” تلنگری که به ژنرال زده می شود، دوستی وی با یک سگِ کمک رسان است.

5. آدام و ژنرال بر روی یک زمین مرتع ایستاده اند. این موضوع، بیانگر این است که هر شخصی به طبیعت باز می گردد.

بازی “سگ جنگی” (War Dog) در مهر ماه سال 1395 عرضه می گردد. لازم به ذکر است که قبل از عرضه‌ی بازی نهایی، دو نسخه‌ی آلفا، بتا و همچنین سه کامیک زیبا که پیش زمینه ای بر داستان بازی هستند، منتشر خواهند شد.

| اولین تصویر گیم پلی از این بازی مهیج ایرانی |

5 نکته‌‌‌‌ی جالب درمورد کاور بازی ایرانی “سگ جنگی”

پنج نکته درمورد کاور بازی “سگ جنگی” (War Dog)

به نقل از نویسنده‌‌‌‌ی بازی، آقای نیما کنعانی

1. ژترال در زیر کلمه‌‌‌‌ی DOG (سگ) قرار گرفته است. این بدان معناست که انسان هایی که باعث آغاز جنگ می شوند، لیاقتشان کمتر از یک سگ است. زیرا تنها چیزی که این انسان ها به بار می آورند، تباهی و سیاهی است. همچنین نام شخصیت اصلی که یک سگ است، “Adam” می باشد. این نام از کلمه‌‌‌‌ی “آدم” در زبان فارسی می آید و به این معناست که یک سگ می تواند به قدری خوب باشد که نام آدم بر روی او قرار گیرد.

2. در ابتدای نام بازی، یک تانک وجود دارد که نمایانگر شروع جنگ است؛ همانا که کاربرد تانک، تخریب است. علاوه بر این، در پایان هم یک هواپیمای در حال سقوط وجود دارد. این هواپیما نشان دهنده‌‌‌‌ی این است که جنگ ها باعث نابودی و سقوط می شود و بیشترین ضرر آن به افراد غیرنظامی و بی گناه می رسد.

3. سگ در قسمت روشن کاور قرار دارد؛ زیرا یک سگ کمک رسان است که جان انسان های زیادی را نجات می دهد. در همین حال، سرباز در قسمت تاریک کاور قرار گرفته است چون جان انسان های زیادی را گرفته است و تیرگی و سیاهی قلب او را تسخیر کرده است.

4. ژنرال در کاور بازی از ۲ رنگ روشن و تاریک تشکیل شده است (سر او تاریک است) چون هر انسانی با هر قلبی می تواند به روشنایی بازگردد؛ فقط به یک تلنگر نیاز دارد. در بازی “سگ جنگی” تلنگری که به ژنرال زده می شود، دوستی وی با یک سگِ کمک رسان است.

5. آدام و ژنرال بر روی یک زمین مرتع ایستاده اند. این موضوع، بیانگر این است که هر شخصی به طبیعت باز می گردد.

بازی “سگ جنگی” (War Dog) در مهر ماه سال 1395 عرضه می گردد. لازم به ذکر است که قبل از عرضه‌ی بازی نهایی، دو نسخه‌ی آلفا، بتا و همچنین سه کامیک زیبا که پیش زمینه ای بر داستان بازی هستند، منتشر خواهند شد.

| اولین تصویر گیم پلی از این بازی مهیج ایرانی |

5 نکته‌‌‌‌ی جالب درمورد کاور بازی ایرانی “سگ جنگی”