400 میلیون دستگاه از ویندوز 10 بهره می برند؛ تا هدف یک میلیاردی فاصله زیادی باقیست

مایکروسافت روز گذشته اعلام کرد که هم اکنون در حدود چهارصد میلیون دستگاه کامپیوتر از ویندوز 10 بهره می گیرند. اگر خاطرتان باشد آخرین اطلاعات در خصوص جمعیت استفاده کنندگان از نسخه نهایی ویندوز سه ماه پیش و برابر با 350 میلیون دستگاه اعلام گردید.

این غول نرم افزاری حالا مدعی است که نرخ مهاجرت کاربران به ویندوز 10 برابر با 115 درصد سریع تر از ویندوز 7 است، با این حال، جمعیت چهارصد میلیون نفری اعلام شده از سوی آن به مراتب پایین تر از هدف یک میلیاردی اش است که بنا بود تا سال 2018 محقق گردد.

اما در خصوص چرایی محقق نشدن  این امر هم باید بگوییم که تا پیش از اتمام مهلت اعلام شده از سوی مایکروسافت برای آپگرید رایگان به این نسخه از ویندوز، تقریبا هر ماه سی میلیون دستگاه جدید به این سیستم عامل مهاجرت می کردند.

اما این رشد بعد از اتمام بازه زمانی اعلام شده از سوی مایکروسافت به رقم 16.6 میلیون دستگاه در ماه تنزل پیدا کرد که البته روشن است به غیر از تمام شدن مهلت آپگرید رایگان کاهش فروش پی سی نیز در این امر دخیل بوده است.

البته اینکه رشد شمار استفاده کنندگان از ویندوز  10 در ماه های باقیمانده سال چه روندی پیدا می کند مساله ایست که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با آن وجود دارد، اما ردموندی ها هنوز هم مصمم هستند که این رقم را به یک میلیارد کاربر یا بهتر بگوییم دستگاه برسانند.

با این همه روشن است که با چنین روندی، رسیدن به این هدف کمی بیشتر از حد معمول به طول می انجامد و مایکروسافت نیز احتمالا در سال 2019 یا 2020 به مقصود خود نایل خواهد آمد.

The post appeared first on .

400 میلیون دستگاه از ویندوز 10 بهره می برند؛ تا هدف یک میلیاردی فاصله زیادی باقیست

مایکروسافت روز گذشته اعلام کرد که هم اکنون در حدود چهارصد میلیون دستگاه کامپیوتر از ویندوز 10 بهره می گیرند. اگر خاطرتان باشد آخرین اطلاعات در خصوص جمعیت استفاده کنندگان از نسخه نهایی ویندوز سه ماه پیش و برابر با 350 میلیون دستگاه اعلام گردید.

این غول نرم افزاری حالا مدعی است که نرخ مهاجرت کاربران به ویندوز 10 برابر با 115 درصد سریع تر از ویندوز 7 است، با این حال، جمعیت چهارصد میلیون نفری اعلام شده از سوی آن به مراتب پایین تر از هدف یک میلیاردی اش است که بنا بود تا سال 2018 محقق گردد.

اما در خصوص چرایی محقق نشدن  این امر هم باید بگوییم که تا پیش از اتمام مهلت اعلام شده از سوی مایکروسافت برای آپگرید رایگان به این نسخه از ویندوز، تقریبا هر ماه سی میلیون دستگاه جدید به این سیستم عامل مهاجرت می کردند.

اما این رشد بعد از اتمام بازه زمانی اعلام شده از سوی مایکروسافت به رقم 16.6 میلیون دستگاه در ماه تنزل پیدا کرد که البته روشن است به غیر از تمام شدن مهلت آپگرید رایگان کاهش فروش پی سی نیز در این امر دخیل بوده است.

البته اینکه رشد شمار استفاده کنندگان از ویندوز  10 در ماه های باقیمانده سال چه روندی پیدا می کند مساله ایست که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با آن وجود دارد، اما ردموندی ها هنوز هم مصمم هستند که این رقم را به یک میلیارد کاربر یا بهتر بگوییم دستگاه برسانند.

با این همه روشن است که با چنین روندی، رسیدن به این هدف کمی بیشتر از حد معمول به طول می انجامد و مایکروسافت نیز احتمالا در سال 2019 یا 2020 به مقصود خود نایل خواهد آمد.

The post appeared first on .

400 میلیون دستگاه از ویندوز 10 بهره می برند؛ تا هدف یک میلیاردی فاصله زیادی باقیست