40 درصد مالکان فعلی گوشی های سامسونگ، دیگر محصولات این کمپانی را نمی خرند!

پایان تولید گوشی نوت 7 و طرح تعویض و جایگزینی آن، بسیاری از صاحبان این گوشی ها را در موقعیت سختی قرار داده است.

40 درصد مالکان فعلی گوشی های سامسونگ، دیگر محصولات این کمپانی را نمی خرند!

(image)
پایان تولید گوشی نوت 7 و طرح تعویض و جایگزینی آن، بسیاری از صاحبان این گوشی ها را در موقعیت سختی قرار داده است.
40 درصد مالکان فعلی گوشی های سامسونگ، دیگر محصولات این کمپانی را نمی خرند!