۶ توصیه کاربردی برای بالا بردن بهره وری فردی و تیمی در محل کار

شما از کجا متوجه بهره وری یا عدم بهره وری خود می شوید؟ اجازه دهید کمی راهنمایی تان کنیم: بهره ور بودن به معنای آن نیست که همه ی کار ها را انجام دهید؛ گرچه اگر شرایط به گونه ای پیش رفت که موفق به این کار شدید، چه بهتر.

استارتاپی از کشور افریقای جنوبی به نام BeOne اپلیکیشنی مجهز به هوش مصنوعی ساخته است که بر اساس نحوه ی تعامل شما با برنامه ی مدیریت پروژه، بهره وری تان را تجزیه و تحلیل کرده و برای بهبود آن راهنمایی تان می کند.

این شرکت محصول خود را که اکنون با تنها ۲۰۰ کاربر در فاز بتا قرار دارد این هفته در رویداد Disrupt SF سانفرانسیسکو رونمایی، و هفته ی بعد به بازار عرضه می کند.

اپلیکیشن مذکور اولویت برخی کار های خاص را بر اساس جزئیات خاصی، به صورت خودکار تشخیص می دهد. البته خود کاربر نیز می تواند میزان اهمیت کار های مختلف را به صورت دستی انتخاب کند، که همین کار به نوبه ی خود به تشخیص بهتر کار های مهم در آینده کمک می کند.

نکته ی جالب این اپلیکیشن آن است که بهره وری افراد یا تیم ها را بر اساس تعداد کار هایی که به انجام می رسانند تعیین نمی کند، بلکه آن را بر اساس اولویت کار های انجام شده و میزان رضایت ارباب رجوع از نتیجه ی نهایی می سنجد. این اپلیکیشن به مشتریان نیز اجازه می دهد میزان رضایت خود از کیفیت نتیجه را با امتیاز مشخص کنند.

مدیرعامل و مؤسس شرکت پنج نفره ی  تولید کننده ی این نرم افزار، پیرامون بهره وری و معنای آن می گوید: «شما هیچ وقت نخواهید توانست همه ی کار ها را انجام دهید. بهره وری به معنای انجام همه ی کار ها نیست، بلکه به معنای انتخاب کار های دارای اولویت و انجام آنهاست».

او برای نیل به این هدف و بالا بردن بهره وری شخصی و تیمی ۶ توصیه ی مفید دارد که در ادامه آنها را از نظر خواهید گذراند:

۱- مهم ترین کار هر روز خود را صبح اول وقت و پیش از بقیه ی کار ها انجام دهید. اگر صبح اول وقت خود را به انجام کار های جزئی تری مثل چک کردن ایمیل اختصاص دهید، ممکن است کار های مهم تان تحت الشعاع قرار بگیرند و در باقی روز خود نتوانید به کار مهمی بپردازید.

۲- اولویت های خود را به وضوح بشناسید و روی آنها تمرکز کنید. شما از پس هر کاری بر می آیید، اما قرار نیست به هر کاری بپردازید.

۳- درست همان طور که ورزش کردن هنگام صبح برای خیلی ها آسانتر است و مزایای بیشتری دارد، صبح اول وقت کار کردن نیز ساده تر بوده و نتیجه ی بهتری برایتان رقم می زند. به یاد داشته باشید که انگیزه نیز مثل ماهیچه است و توانش با نزدیک شدن به پایان روز تحلیل می رود.

۴- کاری که شروع کرده اید را به پایان برسانید. بسیاری بر این عقیده اند که انسان ها از پس انجام چند کار به صورت هم زمان بر نمی آیند. به همین دلیل بهتر است وقتی کاری را شروع می کنید، آن را تا هنگامی که پایان می یابد ادامه دهید. اگر به منظور پرداختن به کاری دیگر، کار فعلی خود را متوقف کنید، بیش از آنچه که در توان تمرکزتان باشد از این شاخه به آن شاخه خواهید پرید و در نتیجه پیشرفت چندانی حاصل نخواهید کرد.

۵- هر روز صبح برنامه ی کل روزتان را مشخص کنید و به اهداف خود پایبند بمانید.

۶- برای آنکه تمرکزتان را حفظ کنید برنامه ی روزانه ی خود را روی «کاغذ» بیاورید؛ ابزار های فناورانه در بسیاری از مواقع حواس ما را به خود پرت می کنند. کار هایی که می خواهید در طول روز انجام دهید را در یک دفترچه ی یادداشت یا سررسید بنویسید. طوفان ذهنی با استفاده از یک قلم و کاغذ نیز می تواند برای به حداقل رساندن تأثیر عوامل حواس پرت کن مفید واقع شود.

The post appeared first on .

۶ توصیه کاربردی برای بالا بردن بهره وری فردی و تیمی در محل کار

شما از کجا متوجه بهره وری یا عدم بهره وری خود می شوید؟ اجازه دهید کمی راهنمایی تان کنیم: بهره ور بودن به معنای آن نیست که همه ی کار ها را انجام دهید؛ گرچه اگر شرایط به گونه ای پیش رفت که موفق به این کار شدید، چه بهتر.

استارتاپی از کشور افریقای جنوبی به نام BeOne اپلیکیشنی مجهز به هوش مصنوعی ساخته است که بر اساس نحوه ی تعامل شما با برنامه ی مدیریت پروژه، بهره وری تان را تجزیه و تحلیل کرده و برای بهبود آن راهنمایی تان می کند.

این شرکت محصول خود را که اکنون با تنها ۲۰۰ کاربر در فاز بتا قرار دارد این هفته در رویداد Disrupt SF سانفرانسیسکو رونمایی، و هفته ی بعد به بازار عرضه می کند.

اپلیکیشن مذکور اولویت برخی کار های خاص را بر اساس جزئیات خاصی، به صورت خودکار تشخیص می دهد. البته خود کاربر نیز می تواند میزان اهمیت کار های مختلف را به صورت دستی انتخاب کند، که همین کار به نوبه ی خود به تشخیص بهتر کار های مهم در آینده کمک می کند.

نکته ی جالب این اپلیکیشن آن است که بهره وری افراد یا تیم ها را بر اساس تعداد کار هایی که به انجام می رسانند تعیین نمی کند، بلکه آن را بر اساس اولویت کار های انجام شده و میزان رضایت ارباب رجوع از نتیجه ی نهایی می سنجد. این اپلیکیشن به مشتریان نیز اجازه می دهد میزان رضایت خود از کیفیت نتیجه را با امتیاز مشخص کنند.

مدیرعامل و مؤسس شرکت پنج نفره ی  تولید کننده ی این نرم افزار، پیرامون بهره وری و معنای آن می گوید: «شما هیچ وقت نخواهید توانست همه ی کار ها را انجام دهید. بهره وری به معنای انجام همه ی کار ها نیست، بلکه به معنای انتخاب کار های دارای اولویت و انجام آنهاست».

او برای نیل به این هدف و بالا بردن بهره وری شخصی و تیمی ۶ توصیه ی مفید دارد که در ادامه آنها را از نظر خواهید گذراند:

۱- مهم ترین کار هر روز خود را صبح اول وقت و پیش از بقیه ی کار ها انجام دهید. اگر صبح اول وقت خود را به انجام کار های جزئی تری مثل چک کردن ایمیل اختصاص دهید، ممکن است کار های مهم تان تحت الشعاع قرار بگیرند و در باقی روز خود نتوانید به کار مهمی بپردازید.

۲- اولویت های خود را به وضوح بشناسید و روی آنها تمرکز کنید. شما از پس هر کاری بر می آیید، اما قرار نیست به هر کاری بپردازید.

۳- درست همان طور که ورزش کردن هنگام صبح برای خیلی ها آسانتر است و مزایای بیشتری دارد، صبح اول وقت کار کردن نیز ساده تر بوده و نتیجه ی بهتری برایتان رقم می زند. به یاد داشته باشید که انگیزه نیز مثل ماهیچه است و توانش با نزدیک شدن به پایان روز تحلیل می رود.

۴- کاری که شروع کرده اید را به پایان برسانید. بسیاری بر این عقیده اند که انسان ها از پس انجام چند کار به صورت هم زمان بر نمی آیند. به همین دلیل بهتر است وقتی کاری را شروع می کنید، آن را تا هنگامی که پایان می یابد ادامه دهید. اگر به منظور پرداختن به کاری دیگر، کار فعلی خود را متوقف کنید، بیش از آنچه که در توان تمرکزتان باشد از این شاخه به آن شاخه خواهید پرید و در نتیجه پیشرفت چندانی حاصل نخواهید کرد.

۵- هر روز صبح برنامه ی کل روزتان را مشخص کنید و به اهداف خود پایبند بمانید.

۶- برای آنکه تمرکزتان را حفظ کنید برنامه ی روزانه ی خود را روی «کاغذ» بیاورید؛ ابزار های فناورانه در بسیاری از مواقع حواس ما را به خود پرت می کنند. کار هایی که می خواهید در طول روز انجام دهید را در یک دفترچه ی یادداشت یا سررسید بنویسید. طوفان ذهنی با استفاده از یک قلم و کاغذ نیز می تواند برای به حداقل رساندن تأثیر عوامل حواس پرت کن مفید واقع شود.

The post appeared first on .

۶ توصیه کاربردی برای بالا بردن بهره وری فردی و تیمی در محل کار