آدم نمی داند که بگوید خدا با Rockstar چه کار کند! اول از همه با تاخیر دوباره ای که زد، حسابی هواداران نسخه PC بازی Grand Theft Auto V را آزرده خاطر کرد حال اعضای این شرکت آمده اند و ۱۵ تصویر جدید از این عنوان را را با بهترین گرافیک و جزئیات در میان پلتفرم هایی که […]