یک گام نزدیک تر به مریخ؛ اسپیس اکس با موفقیت موتور راکت Raptor را آزمود

اسپیس اکس اولین تست موتور راکت «رپتور» را با موفقیت به پایان رساند. «ایلان ماسک» در چند توئیت به این نکته اشاره کرده و اعلام کرد موتور Raptor که قرار است انسان را تا سال 2024 به کره مریخ برساند، از آزمایش سربلند بیرون آمد.

این موتور در مرکز واقع در شهر «مک گریگور» در ایالت تگزاس و روی سکویی با مقاومت بسیار بالا فعال گشت. «ماسک» با اشاره به  تشکیل شده در این تست، گفت: «هدف از ساخت Raptor دستیابی به 3 مگانیوتن (680 هزار پاوند) نیرو به مدت 382 ثانیه است» که بیش از 3 برابر خروجی فالکون 9 کنونی به شمار می رود.

گفتنی است راکت «اژدهای سرخ» این شرکت به 9 عدد از این موتورهای متان-سوز مجهز شده و قدرتمندتر از هر موشک کنونی خواهد بود. این راکت نهایتاً مجموعه Mars Colonial Transporter با بیش از 100 تن محموله را به سمت سیاره سرخ هدایت خواهد نمود.

طبق برنامه اعلام شده از سوی این کمپانی خصوصی هوافضا، عملیات ارسال فضاپیمای بدون سرنشین به سمت کره مریخ در سال 2018 آغاز شده و تا سال 2024 نیز انسان ها روی این سیاره قدم خواهند گذاشت. البته با توجه به وقایع ناگوار اخیر و آسیب دیدن سکوی پرتاب اصلی SpaceX، اهداف فوق بسیار جاه طلبانه به نظر می رسند.

لازم به ذکر است «ایلان ماسک» فردا در کنفرانس بین المللی هوافضا در مکزیک، به ارائه سخنرانی تحت عنوان «انسان را به موجودی چند سیاره ای تبدیل کنیم» خواهد پرداخت. انتظار می رود در این برنامه از «Mars Colonial Transporter» و برنامه های این کمپانی برای سکونت انسان در سیاره سرخ نیز پرده برداری گردد.

The post appeared first on .

یک گام نزدیک تر به مریخ؛ اسپیس اکس با موفقیت موتور راکت Raptor را آزمود

اسپیس اکس اولین تست موتور راکت «رپتور» را با موفقیت به پایان رساند. «ایلان ماسک» در چند توئیت به این نکته اشاره کرده و اعلام کرد موتور Raptor که قرار است انسان را تا سال 2024 به کره مریخ برساند، از آزمایش سربلند بیرون آمد.

این موتور در مرکز واقع در شهر «مک گریگور» در ایالت تگزاس و روی سکویی با مقاومت بسیار بالا فعال گشت. «ماسک» با اشاره به  تشکیل شده در این تست، گفت: «هدف از ساخت Raptor دستیابی به 3 مگانیوتن (680 هزار پاوند) نیرو به مدت 382 ثانیه است» که بیش از 3 برابر خروجی فالکون 9 کنونی به شمار می رود.

گفتنی است راکت «اژدهای سرخ» این شرکت به 9 عدد از این موتورهای متان-سوز مجهز شده و قدرتمندتر از هر موشک کنونی خواهد بود. این راکت نهایتاً مجموعه Mars Colonial Transporter با بیش از 100 تن محموله را به سمت سیاره سرخ هدایت خواهد نمود.

طبق برنامه اعلام شده از سوی این کمپانی خصوصی هوافضا، عملیات ارسال فضاپیمای بدون سرنشین به سمت کره مریخ در سال 2018 آغاز شده و تا سال 2024 نیز انسان ها روی این سیاره قدم خواهند گذاشت. البته با توجه به وقایع ناگوار اخیر و آسیب دیدن سکوی پرتاب اصلی SpaceX، اهداف فوق بسیار جاه طلبانه به نظر می رسند.

لازم به ذکر است «ایلان ماسک» فردا در کنفرانس بین المللی هوافضا در مکزیک، به ارائه سخنرانی تحت عنوان «انسان را به موجودی چند سیاره ای تبدیل کنیم» خواهد پرداخت. انتظار می رود در این برنامه از «Mars Colonial Transporter» و برنامه های این کمپانی برای سکونت انسان در سیاره سرخ نیز پرده برداری گردد.

The post appeared first on .

یک گام نزدیک تر به مریخ؛ اسپیس اکس با موفقیت موتور راکت Raptor را آزمود