یک بتای دیگر برای Halo Wars 2 در راه است

اولین تست بتای بازی Halo Wars 2 طی هفته‌ی گذشته، انجام شد. آیا موفق به تجربه آن نشدید؟ اصلا جای نگرانی نیست!

به گزارش، یک نماینده از کمپانی مایکروسافت طی صحبت هایی با وبسایت GameSpot که بازی Halo Wars 2 دارای دور دوم تست بتا نیز می باشد. نسخه بتای بعدی، تقریبا نزدیک به زمان انتشار انجام می شود و علاوه بر دو بخش Domination و Deathmatch شامل یک مد جدید هم خواهد بود.

بازی Halo Wars 2 در 21 فوریه سال 2017 (یکشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۴) برای Xbox One و Windows 10 منتشر خواهد شد.

یک بتای دیگر برای Halo Wars 2 در راه است

(image)

اولین تست بتای بازی Halo Wars 2 طی هفته‌ی گذشته، انجام شد. آیا موفق به تجربه آن نشدید؟ اصلا جای نگرانی نیست!

به گزارش، یک نماینده از کمپانی مایکروسافت طی صحبت هایی با وبسایت GameSpot که بازی Halo Wars 2 دارای دور دوم تست بتا نیز می باشد. نسخه بتای بعدی، تقریبا نزدیک به زمان انتشار انجام می شود و علاوه بر دو بخش Domination و Deathmatch شامل یک مد جدید هم خواهد بود.

بازی Halo Wars 2 در 21 فوریه سال 2017 (یکشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۴) برای Xbox One و Windows 10 منتشر خواهد شد.

یک بتای دیگر برای Halo Wars 2 در راه است