یکپارچگی عناوین Blizzard با سیستم Facebook

به تازگی شرکت فیسبوک “Facebook” و Blizzard با هم قرارداد همکاری را بستند که طی آن کاربران عناوینی چون Overwatch ، Hearthstone یا بازی های دیگر این شرکت می توانند از طریق حساب فیسبوک خود به بازی وارد شده و همینطور ویدئویی زنده از بازی را بروی صفحه ی فیسبوک خود به اشتراک بگذارند.

به گزارش و به نقل از ، طبق صحبت های استودیوی Blizzard در راستای ایجاد قابلیت اجتماعی بین بازی ها از اواخر ماه جاری بازیبازان عناوین World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft 2, Diablo 3, و Overwatch می توانند با استفاده از اطلاعات حساب کاربری فیسبوک خود به بازیها وارد شوند و علاوه بر آن با قابلیت جدیدی تحت عنوان “Go Live” قادر خواهند بود تا بصورت استریم ویدئویی زنده از گیم پلی بازی را بروی بخش timeline صفحه ی فیسبوک خود به اشتراک بگذارند.

Blizzard در این رابطه چنین می گوید:

“وقتی با دوستانتان عناوین بلیزارد را بازی می کنید خیلی بهتر است ، در نتیجه این مسئله ی مهمی برای ما می باشد تا ویژگی و سرویسی را فراهم کنیم که کاربران بتوانند تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. بنابراین ما با شرکت فیسبوک بطور نزدیکی در حال کار هستیم تا این یکپارچگی را بروی عنوان Overwatch و همه ی عناوین دیگرمان بطور کامل پیاده سازی کنیم.”

به هر حال این یک خبر بزرگ برای هواداران عناوین Blizzard است ، نمی دانم تماشای بازی کردن WoW توسط دوستتان بروی فیسبوک جالب است یا نه اما مطمئناً چنین مسئله ای برای عناوینی چون Overwatch و Hearthstone بسیار هیجان انگیز خواهد بود. البته هنوز زمان دقیق ارائه ی این ویژگیها توسط توسعه دهندگان اعلام نشده اما برای اطلاع از آخرین اخبار با پردیس گیم همراه باشید…

در نهایت نظر شما در رابطه با یکپارچه سازی عناوین Blizzard با شبکه ی اجتماعی فیسبوک چیست؟…

یکپارچگی عناوین Blizzard با سیستم Facebook

(image)

به تازگی شرکت فیسبوک “Facebook” و Blizzard با هم قرارداد همکاری را بستند که طی آن کاربران عناوینی چون Overwatch ، Hearthstone یا بازی های دیگر این شرکت می توانند از طریق حساب فیسبوک خود به بازی وارد شده و همینطور ویدئویی زنده از بازی را بروی صفحه ی فیسبوک خود به اشتراک بگذارند.

به گزارش و به نقل از ، طبق صحبت های استودیوی Blizzard در راستای ایجاد قابلیت اجتماعی بین بازی ها از اواخر ماه جاری بازیبازان عناوین World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft 2, Diablo 3, و Overwatch می توانند با استفاده از اطلاعات حساب کاربری فیسبوک خود به بازیها وارد شوند و علاوه بر آن با قابلیت جدیدی تحت عنوان “Go Live” قادر خواهند بود تا بصورت استریم ویدئویی زنده از گیم پلی بازی را بروی بخش timeline صفحه ی فیسبوک خود به اشتراک بگذارند.

Blizzard در این رابطه چنین می گوید:

“وقتی با دوستانتان عناوین بلیزارد را بازی می کنید خیلی بهتر است ، در نتیجه این مسئله ی مهمی برای ما می باشد تا ویژگی و سرویسی را فراهم کنیم که کاربران بتوانند تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. بنابراین ما با شرکت فیسبوک بطور نزدیکی در حال کار هستیم تا این یکپارچگی را بروی عنوان Overwatch و همه ی عناوین دیگرمان بطور کامل پیاده سازی کنیم.”

به هر حال این یک خبر بزرگ برای هواداران عناوین Blizzard است ، نمی دانم تماشای بازی کردن WoW توسط دوستتان بروی فیسبوک جالب است یا نه اما مطمئناً چنین مسئله ای برای عناوینی چون Overwatch و Hearthstone بسیار هیجان انگیز خواهد بود. البته هنوز زمان دقیق ارائه ی این ویژگیها توسط توسعه دهندگان اعلام نشده اما برای اطلاع از آخرین اخبار با پردیس گیم همراه باشید…

در نهایت نظر شما در رابطه با یکپارچه سازی عناوین Blizzard با شبکه ی اجتماعی فیسبوک چیست؟…

یکپارچگی عناوین Blizzard با سیستم Facebook