یونیکُد به اموجی های ویژه زنان شاغل چراغ سبز نشان داد

تقریبا دو ماه پیش بود که گوگل به سازمان یونیکُد (که مسئولیت تصمیم گیری در مورد اموجی ها را بر عهده دارد)، مجموعه ای از اموجی ها را پیشنهاد کرد که زنان شاغل از نژادها و قومیت های مختلف را به نمایش می گذاشت.

حالا امروز گوگل اعلام کرده که یونیکد به 11 مورد از این اموجی ها برای اضافه شدن به آرشیو خود چراغ سبز نشان داده است. اموجی های جدید البته به غیر از زنان شامل مردان هم می شوند و هر یک نمادی از مشاغل حرفه ای مختلف هستند. برای هر کدام از این اموجی ها امکان تعیین رنگ پوست هم در نظر گرفته شده، بنابراین یونیکد به زودی چیزی قریب به صد اموجی جدید را به آرشیو خود اضافه خواهد کرد.

مورد دیگر آنکه یونیکد به 33 اموجی مذکر موجود شامل اموجی دونده، افسر پلیس و … جنس مونث را هم اضافه خواهد کرد. گفتنی است گوگل مدتی است که با کمیته اموجی یونیکد برای حصول اطمینان از اعمال این تغییرات برای کلیه کاربران تلفن های هوشمند از سراسر دنیا همکاری می کند.

لازم به گفتن نیست که کلیه تغییرات انجام گرفته در آرشیو اموجی های یونیکد به غیر از اندروید در تمامی سیستم های عامل موبایل دیگر نیز اعمال خواهد شد. در ادامه می توانید تصاویر گیفی از این اموجی های جدید را مشاهده کنید:

The post appeared first on .

یونیکُد به اموجی های ویژه زنان شاغل چراغ سبز نشان داد

تقریبا دو ماه پیش بود که گوگل به سازمان یونیکُد (که مسئولیت تصمیم گیری در مورد اموجی ها را بر عهده دارد)، مجموعه ای از اموجی ها را پیشنهاد کرد که زنان شاغل از نژادها و قومیت های مختلف را به نمایش می گذاشت.

حالا امروز گوگل اعلام کرده که یونیکد به 11 مورد از این اموجی ها برای اضافه شدن به آرشیو خود چراغ سبز نشان داده است. اموجی های جدید البته به غیر از زنان شامل مردان هم می شوند و هر یک نمادی از مشاغل حرفه ای مختلف هستند. برای هر کدام از این اموجی ها امکان تعیین رنگ پوست هم در نظر گرفته شده، بنابراین یونیکد به زودی چیزی قریب به صد اموجی جدید را به آرشیو خود اضافه خواهد کرد.

مورد دیگر آنکه یونیکد به 33 اموجی مذکر موجود شامل اموجی دونده، افسر پلیس و … جنس مونث را هم اضافه خواهد کرد. گفتنی است گوگل مدتی است که با کمیته اموجی یونیکد برای حصول اطمینان از اعمال این تغییرات برای کلیه کاربران تلفن های هوشمند از سراسر دنیا همکاری می کند.

لازم به گفتن نیست که کلیه تغییرات انجام گرفته در آرشیو اموجی های یونیکد به غیر از اندروید در تمامی سیستم های عامل موبایل دیگر نیز اعمال خواهد شد. در ادامه می توانید تصاویر گیفی از این اموجی های جدید را مشاهده کنید:

(image)

(image)

The post appeared first on .

یونیکُد به اموجی های ویژه زنان شاغل چراغ سبز نشان داد