گوگل و سیمنتک دوباره به نبرد با یکدیگر می روند

گویا دو کمپانی گوگل و سیمَنتک درگیر نبردی بزرگ بر سر مسائل امنیتی شده اند که شعله های آتش آن در حال بالا گرفتن است. به گزارش تک کرانچ، گوگل معتقد است که سیمَنتک برای ده ها هزار سایت، به نادرستی گواهی نامه امنیت صادر کرده. اگر گوگل به نتیجه ای با سیمنتک نرسد، احتمالا گواهی های سیمَنتک دیگر در کروم ارزشی نخواهند داشت.

در واقع، گواهی های امنیت مثل مجوز عبور از یک سالن هستند. می توانید در کریدورها بچرخید، اتاق های مختلف را ببینید و وارد هر دربی که می بینید بشوید. گوگل هم می گوید این مجوز را فقط باید به اشخاصی داد که لیاقت آن را داشته باشند. ولی سیمنتک به نوعی اهمیت نداده و مجوز عبور را به همه می دهد.

رایان اسلیوی طی پستی که در Google Groups منتشر شد گفته که آن ها در حال بررسی «یک سری قصور» توسط سیمنتک هستند. با بی ارزش ساختن گواهی ها، غول جستجو می تواند کمپانی سیمنتک را مجبور به مصالحه کند.

اگر از گوگل استفاده کنید، احتمالا در باز کردن بسیاری از سایت ها که این مجوز را دریافت کرده اند به مشکل خواهید خورد و گوگل چندین بار به شما اخطار خواهد داد و سپس می توانید وارد سایت شوید.

گوگل امیدوار است که این اتفاق، محققین شرکت مذکور را مجبور کند تا به راه کار بهتری فکر کنند اما فعلا که خبری نیست. پیش از این هم دو کمپانی گوگل و سیمنتک سابقه مشاجرات فراوان را داشتند و این دفعه اول نیست.

سیمنتک در حال حاضر از تصمیم تیم خود دفاع کرده و می گوید آنطور که گوگل می گوید، مسئله حاد نیست. اگر این رویه تغییری به خود نبیند، شاهد ادامه ماجراها خواهیم بود.

The post appeared first on .

گوگل و سیمنتک دوباره به نبرد با یکدیگر می روند