گوگل تا انتهای سال گوشی هوشمند ساخت خود را عرضه می کند

اگر شایعات درست باشند، گوگل تا انتهای سال میلادی یک گوشی هوشمند بدون برند نکسوز را عرضه می کند.

گوگل تا انتهای سال گوشی هوشمند ساخت خود را عرضه می کند

(image)
اگر شایعات درست باشند، گوگل تا انتهای سال میلادی یک گوشی هوشمند بدون برند نکسوز را عرضه می کند.
گوگل تا انتهای سال گوشی هوشمند ساخت خود را عرضه می کند