گوگل با یک پرتوی آبی رنگ کاربران اندرویدی را در سرویس نقشه خود هدایت می کند

گوگل به تازگی آپدیت تازه ای را برای سرویس نقشه خود ارائه کرده که به لطف آن، کاربر می تواند مسیر و جهت حرکتش را نیز مشاهده نماید.

به محض آنکه نسخه به روز شده از این اپلیکیشن را باز کنید، یک پرتوی نوری آبی را روی نقشه مشاهده میکنید که درست مانند یک چراغ قوه به سمت مسیر پیش روی شما نور تولید می کند.

این پرتو همچنین مشخص می کند که آیا قطب نمای موبایل تان اشتباه کار می کند یا خیر و در کنار آن می توانید درستی مسیرها را نیز مشخص نمایید. برای استفاده هرچه بهتر از این قابلیت تازه تمام چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه پرتویی باریک تر باشد میزان دقت آن نیز بالاتر خواهد بود. به این ترتیب، اگر متوجه شدید که پرتو مرتبا عریض تر می شود آنگاه می توانید مطمئن باشید که موبایل شما مشکل دارد.

البته جای هیچگونه نگرانی نیست و گوگل اعلام کرده که این اختلال در عملکرد میتواند بنابر دلایل مختلفی از جمله عبورتان از مقابل یک قطعه آهن رخ داده باشد. برای رفع مشکل نیز تنها کافیست موبایلتان را در دست گرفته و با استفاده از آن عدد هشت را در هوا ترسیم کنید.

ممکن است انجام این کار در اماکن عمومی کمی درنظر دیگران مضحک جلوه کند، اما اگر نگاه های کنجکاو دیگران شما را آزرده خاطر نمی کند، گوگل اطمینان داده که با انجام این کار ظرف یک یا دو دقیقه مشکل رفع می شود.

The post appeared first on .

گوگل با یک پرتوی آبی رنگ کاربران اندرویدی را در سرویس نقشه خود هدایت می کند

گوگل به تازگی آپدیت تازه ای را برای سرویس نقشه خود ارائه کرده که به لطف آن، کاربر می تواند مسیر و جهت حرکتش را نیز مشاهده نماید.

به محض آنکه نسخه به روز شده از این اپلیکیشن را باز کنید، یک پرتوی نوری آبی را روی نقشه مشاهده میکنید که درست مانند یک چراغ قوه به سمت مسیر پیش روی شما نور تولید می کند.

این پرتو همچنین مشخص می کند که آیا قطب نمای موبایل تان اشتباه کار می کند یا خیر و در کنار آن می توانید درستی مسیرها را نیز مشخص نمایید. برای استفاده هرچه بهتر از این قابلیت تازه تمام چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه پرتویی باریک تر باشد میزان دقت آن نیز بالاتر خواهد بود. به این ترتیب، اگر متوجه شدید که پرتو مرتبا عریض تر می شود آنگاه می توانید مطمئن باشید که موبایل شما مشکل دارد.

البته جای هیچگونه نگرانی نیست و گوگل اعلام کرده که این اختلال در عملکرد میتواند بنابر دلایل مختلفی از جمله عبورتان از مقابل یک قطعه آهن رخ داده باشد. برای رفع مشکل نیز تنها کافیست موبایلتان را در دست گرفته و با استفاده از آن عدد هشت را در هوا ترسیم کنید.

ممکن است انجام این کار در اماکن عمومی کمی درنظر دیگران مضحک جلوه کند، اما اگر نگاه های کنجکاو دیگران شما را آزرده خاطر نمی کند، گوگل اطمینان داده که با انجام این کار ظرف یک یا دو دقیقه مشکل رفع می شود.

The post appeared first on .

گوگل با یک پرتوی آبی رنگ کاربران اندرویدی را در سرویس نقشه خود هدایت می کند