گوگل با هدف ارتقاء مسیریابی و خدمات مکانی شرکت Urban Engines را خرید

گوگل در اقدامی هوشمندانه کمپانی Urban Engines را که تبحر خاصی در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی برای برنامه ریزی شهری دارد، تصاحب کرد. تیم اجرایی این شرکت به مجموعه Google Maps می پیوندند تا «درک بهتری نسبت به جریان شهری و حمل و نقل جهانی را برای سازمان ها» فراهم سازند.

شرکت Urban Engines که در سال 2014 تأسیس شده، از کلان داده ها و تجزیه و تحلیل مکانی برای کمک به مراکز دولتی و خصوصی به منظور دسترسی به زیرساخت حمل و نقل شهری و پیشنهاد شیوه های بهتر برای جابجایی در مناطق مختلف کمک می گیرد.

گفتنی است برخی از مؤسسین این کمپانی قبلاً در رده های بالای گوگل مشغول به کار بوده اند. Urban Engines پس از دو سال تجزیه و تحلیل میلیاردها سفر درون شهری و «بهبود زندگی میلیون ها مشترک» قصد دارد خود را برای گام بعدی آماده سازد.

ظاهراً ایده اولیه شرکت مذکور زمانی شکل گرفته که مؤسسین آن در ترافیک سنگین شهری گیر افتاده بودند. آنها به این نتیجه رسیدند که جابجایی در جهان را همچون مسیریابی در شبکه وب تسهیل نمایند. بدین منظور، از فناوری موبایل، GPS، حسگرهای راهنما و دیگر سیگنال ها استفاده کرده تا درک بهتری از جریان حرکت افراد و اشیاء در جهان حاصل نمایند.

هدف نهایی و جاه طلبانه این کمپانی، ساخت یک سیستم عامل شهری به صورت نرم افزاری هوشمند مبتنی بر جهان واقعی عنوان شده است.

به همین منظور، اهالی مانتن ویو با هدف ارتقاء سرویس نقشه های Maps اقدام به خرید Urban Engines نمودند. آنها می گویند: «تجزیه و تحلیل مکانی یکی از موارد مهم برای هر دو کمپانی به شمار می رود، و ما بی صبرانه منتظر ترکیب نیروهای دو تیم برای ارتقاء هرچه بیشتر سیستم حمل و نقل و پیمایش جهانی هستیم.»

گفتنی است هنوز نمی توان در مورد نتیجه این قرارداد به یقین صحبت کرد، اما حداقل می شود مسیریابی بهتر در ساعات اوج ترافیک را از آن انتظار داشت.

The post appeared first on .

گوگل با هدف ارتقاء مسیریابی و خدمات مکانی شرکت Urban Engines را خرید

گوگل در اقدامی هوشمندانه کمپانی Urban Engines را که تبحر خاصی در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی برای برنامه ریزی شهری دارد، تصاحب کرد. تیم اجرایی این شرکت به مجموعه Google Maps می پیوندند تا «درک بهتری نسبت به جریان شهری و حمل و نقل جهانی را برای سازمان ها» فراهم سازند.

شرکت Urban Engines که در سال 2014 تأسیس شده، از کلان داده ها و تجزیه و تحلیل مکانی برای کمک به مراکز دولتی و خصوصی به منظور دسترسی به زیرساخت حمل و نقل شهری و پیشنهاد شیوه های بهتر برای جابجایی در مناطق مختلف کمک می گیرد.

گفتنی است برخی از مؤسسین این کمپانی قبلاً در رده های بالای گوگل مشغول به کار بوده اند. Urban Engines پس از دو سال تجزیه و تحلیل میلیاردها سفر درون شهری و «بهبود زندگی میلیون ها مشترک» قصد دارد خود را برای گام بعدی آماده سازد.

ظاهراً ایده اولیه شرکت مذکور زمانی شکل گرفته که مؤسسین آن در ترافیک سنگین شهری گیر افتاده بودند. آنها به این نتیجه رسیدند که جابجایی در جهان را همچون مسیریابی در شبکه وب تسهیل نمایند. بدین منظور، از فناوری موبایل، GPS، حسگرهای راهنما و دیگر سیگنال ها استفاده کرده تا درک بهتری از جریان حرکت افراد و اشیاء در جهان حاصل نمایند.

هدف نهایی و جاه طلبانه این کمپانی، ساخت یک سیستم عامل شهری به صورت نرم افزاری هوشمند مبتنی بر جهان واقعی عنوان شده است.

به همین منظور، اهالی مانتن ویو با هدف ارتقاء سرویس نقشه های Maps اقدام به خرید Urban Engines نمودند. آنها می گویند: «تجزیه و تحلیل مکانی یکی از موارد مهم برای هر دو کمپانی به شمار می رود، و ما بی صبرانه منتظر ترکیب نیروهای دو تیم برای ارتقاء هرچه بیشتر سیستم حمل و نقل و پیمایش جهانی هستیم.»

گفتنی است هنوز نمی توان در مورد نتیجه این قرارداد به یقین صحبت کرد، اما حداقل می شود مسیریابی بهتر در ساعات اوج ترافیک را از آن انتظار داشت.

The post appeared first on .

گوگل با هدف ارتقاء مسیریابی و خدمات مکانی شرکت Urban Engines را خرید