گوگل از هوش مصنوعی برای ثابت نگه داشتن بالون هایش در هوا استفاده می کند

وقتی که گوگل نخستین بار پروژه لون را معرفی کرد، بالون های این شرکت از الگوریتم های ایستا برای تغییر ارتفاع و باقی ماندن در موقعیت خود استفاده می کردند. این الگوریتم ها در عین هوشمندی البته محدودیت هایی هم داشتند و برای نمونه گوگل نمی توانست آنها را با تغییرات ناگهانی آب و هوا (که امری عادی در ارتفاعات چندده هزار پایی محسوب می گردد) وفق دهد.

حالا تیم دست اندرکار پروژه لون اعلام کرده اند که از تکنولوژی هوش مصنوعی (و به طور مشخص یادگیری ماشینی) برای تغییر رفتار بالون ها و نگه داشتن طولانی مدت شان در موقعیت خود استفاده می کنند.

با همین روش نیز آنها موفق شدند که یکی از بالون های آزمایشی را به مدت 98 روز در استراتوسفر Peruvian نگه دارند و علیرغم وزش بادهای شدید، خوشبختانه تغییری در شرایط آن حاصل نشد.

آنطور که گزارش اختصاص سایت Wired در این باره نشان می دهد، این الگوریتم ها با بررسی حجم بالایی از دیتا، از آنها یاد می گیرند. جالب است بدانید حتی «یادگیری تقویت شده» نیز برای این بالون ها تعریف شده که به موجب آن بعد از پیش بینی اتفاقات آتی، بالون رفتار خود را تغییر می دهد. در این مقاله آمده است که بالون یاد شده در بازه زمانی 14 روزه بالغ بر 20 هزار تغییر را در ارتفاع خود اعمال کرده (بیش از دوازده مورد در روز) تا در بهترین وضعیت از سطح زمین قرار بگیرد.

اما استفاده از هوش مصنوعی نتنها به این بالون ها کمک می کند که در موقعیت خود ثابت بمانند، بلکه امکانی را برای گوگل فراهم می آورد تا از هزینه های خود کاسته و همزمان محدوده بیشتری را تحت پوشش اینترنت خود قرار دهد.

به این ترتیب دیگر نیازی نیست که این شرکت برای دسترسی یک منطقه به اینترنت از بالون های زیادی استفاده نماید و در عوض می تواند با بهره گیری از هوش مصنوعی ناوگان خود را کوچک تر کرده و در مقابل آنها را به محدوده وسیع تری گسیل دهد.

در هر صورت این خبر قطعا برای افرادی که امیدوارند به لطف این پروژه از اینترنت رایگان بهره بگیرند بسیار خوشحال کننده و نوید بخش است.

The post appeared first on .

گوگل از هوش مصنوعی برای ثابت نگه داشتن بالون هایش در هوا استفاده می کند

وقتی که گوگل نخستین بار پروژه لون را معرفی کرد، بالون های این شرکت از الگوریتم های ایستا برای تغییر ارتفاع و باقی ماندن در موقعیت خود استفاده می کردند. این الگوریتم ها در عین هوشمندی البته محدودیت هایی هم داشتند و برای نمونه گوگل نمی توانست آنها را با تغییرات ناگهانی آب و هوا (که امری عادی در ارتفاعات چندده هزار پایی محسوب می گردد) وفق دهد.

حالا تیم دست اندرکار پروژه لون اعلام کرده اند که از تکنولوژی هوش مصنوعی (و به طور مشخص یادگیری ماشینی) برای تغییر رفتار بالون ها و نگه داشتن طولانی مدت شان در موقعیت خود استفاده می کنند.

با همین روش نیز آنها موفق شدند که یکی از بالون های آزمایشی را به مدت 98 روز در استراتوسفر Peruvian نگه دارند و علیرغم وزش بادهای شدید، خوشبختانه تغییری در شرایط آن حاصل نشد.

آنطور که گزارش اختصاص سایت Wired در این باره نشان می دهد، این الگوریتم ها با بررسی حجم بالایی از دیتا، از آنها یاد می گیرند. جالب است بدانید حتی «یادگیری تقویت شده» نیز برای این بالون ها تعریف شده که به موجب آن بعد از پیش بینی اتفاقات آتی، بالون رفتار خود را تغییر می دهد. در این مقاله آمده است که بالون یاد شده در بازه زمانی 14 روزه بالغ بر 20 هزار تغییر را در ارتفاع خود اعمال کرده (بیش از دوازده مورد در روز) تا در بهترین وضعیت از سطح زمین قرار بگیرد.

اما استفاده از هوش مصنوعی نتنها به این بالون ها کمک می کند که در موقعیت خود ثابت بمانند، بلکه امکانی را برای گوگل فراهم می آورد تا از هزینه های خود کاسته و همزمان محدوده بیشتری را تحت پوشش اینترنت خود قرار دهد.

به این ترتیب دیگر نیازی نیست که این شرکت برای دسترسی یک منطقه به اینترنت از بالون های زیادی استفاده نماید و در عوض می تواند با بهره گیری از هوش مصنوعی ناوگان خود را کوچک تر کرده و در مقابل آنها را به محدوده وسیع تری گسیل دهد.

در هر صورت این خبر قطعا برای افرادی که امیدوارند به لطف این پروژه از اینترنت رایگان بهره بگیرند بسیار خوشحال کننده و نوید بخش است.

The post appeared first on .

گوگل از هوش مصنوعی برای ثابت نگه داشتن بالون هایش در هوا استفاده می کند