گوشی Vibe A لنوو، مرزهای پایین رده بودن را جابجا نموده است

کمپانی لنوو به تازگی یک گوشی هوشمند جدید و پایین رده را در کشور روسیه رسما معرفی نموده است.

گوشی Vibe A لنوو، مرزهای پایین رده بودن را جابجا نموده است

(image)
کمپانی لنوو به تازگی یک گوشی هوشمند جدید و پایین رده را در کشور روسیه رسما معرفی نموده است.
گوشی Vibe A لنوو، مرزهای پایین رده بودن را جابجا نموده است