گوشی های پیکسل به آسانی تعمیر می شوند

کمپانی گوگل دو گوشی Pixel/Pixel XL را در بازار عرضه نموده و همین امر فرصت مناسبی را برای وب سایت iFixit پدید آورده است.

گوشی های پیکسل به آسانی تعمیر می شوند

(image)
کمپانی گوگل دو گوشی Pixel/Pixel XL را در بازار عرضه نموده و همین امر فرصت مناسبی را برای وب سایت iFixit پدید آورده است.
گوشی های پیکسل به آسانی تعمیر می شوند