گوشی های نوت 7 جایگزین نیز دارای مشکل داغی زودهنگام هستند

کمپانی سامسونگ هنوز با رسوایی مربوط به انفجار باتری برخی از گوشی های نوت 7 خود دست به گریبان است.

گوشی های نوت 7 جایگزین نیز دارای مشکل داغی زودهنگام هستند

(image)
کمپانی سامسونگ هنوز با رسوایی مربوط به انفجار باتری برخی از گوشی های نوت 7 خود دست به گریبان است.
گوشی های نوت 7 جایگزین نیز دارای مشکل داغی زودهنگام هستند