گوشی هامبورگ بلک بری به عرضه رسمی نزدیک شده است

یکی از جدیدترین گوشی های هوشمند بلک بری که در هفته های آتی رسما معرفی می شود، فعلا هامبورگ نام دارد.

گوشی هامبورگ بلک بری به عرضه رسمی نزدیک شده است

(image)
یکی از جدیدترین گوشی های هوشمند بلک بری که در هفته های آتی رسما معرفی می شود، فعلا هامبورگ نام دارد.
گوشی هامبورگ بلک بری به عرضه رسمی نزدیک شده است