گوشی تاشوی آندرویدی جدید سامسونگ، گرانترین گوشی هوشمند جهان!

کمپانی سامسونگ پس از انتشار شایعات مختلف و به تاخیر انداختن، به تازگی دست به معرفی جدیدترین گوشی هوشمند تاشوی خود زده است.

گوشی تاشوی آندرویدی جدید سامسونگ، گرانترین گوشی هوشمند جهان!

(image)
کمپانی سامسونگ پس از انتشار شایعات مختلف و به تاخیر انداختن، به تازگی دست به معرفی جدیدترین گوشی هوشمند تاشوی خود زده است.
گوشی تاشوی آندرویدی جدید سامسونگ، گرانترین گوشی هوشمند جهان!