گزارش: Dark Souls III برروی Xbox One با رزولوشن 900P اجرا می شود

بتازگی موفق شده است که نسخه ژاپنی بازی Dark Souls III که هم اکنون منتشر شده است را بدست آورد. این نسخه مربوط به پلتفرم Xbox One است به همین دلیل تحلیل اولیه گرافیک نسخه Xbox One توسط این مرجع معتبر منتشر شده است.

همانطور که می دانید Dark Souls 3 توسط موتورگرافیکی اجرا می شود که سال گذشته Bloodborne توسط آن ساخته شده بود، این اولین تجربه موتورگرافیکی Bloodborne بر روی Xbox One است. یوروگیمر تایید می کند که بازی با رزولوشن 900P بر روی Xbox One اجرا می شود. در زمینه عملکرد اجرایی و فریم ریت نیز بازی گاهی اوقات با افت رو به رو شده و نهایتا تا 25 فریم پایین می آید اما به طور کلی فریت ریت بازی بر روی 30 قرار دارد.

به گفته Digital Foundry، با وجود رزولوشن پایینتر، بازی تقریبا مشابه با نسخه بتا PS4 اجرا شده و تفاوت خاصی بین دو نسخه برقرار نیست و کماکان تجربه بصری بازی لذتبخش و قوی است. در نهایت به گفته DF با نزدیک شدن به زمان انتشار نسخه غربی بازی، تحلیل نهایی و مقایسه ای بین نسخه های PS4، Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

گزارش: Dark Souls III برروی Xbox One با رزولوشن 900P اجرا می شود

(image)

بتازگی موفق شده است که نسخه ژاپنی بازی Dark Souls III که هم اکنون منتشر شده است را بدست آورد. این نسخه مربوط به پلتفرم Xbox One است به همین دلیل تحلیل اولیه گرافیک نسخه Xbox One توسط این مرجع معتبر منتشر شده است.

همانطور که می دانید Dark Souls 3 توسط موتورگرافیکی اجرا می شود که سال گذشته Bloodborne توسط آن ساخته شده بود، این اولین تجربه موتورگرافیکی Bloodborne بر روی Xbox One است. یوروگیمر تایید می کند که بازی با رزولوشن 900P بر روی Xbox One اجرا می شود. در زمینه عملکرد اجرایی و فریم ریت نیز بازی گاهی اوقات با افت رو به رو شده و نهایتا تا 25 فریم پایین می آید اما به طور کلی فریت ریت بازی بر روی 30 قرار دارد.

به گفته Digital Foundry، با وجود رزولوشن پایینتر، بازی تقریبا مشابه با نسخه بتا PS4 اجرا شده و تفاوت خاصی بین دو نسخه برقرار نیست و کماکان تجربه بصری بازی لذتبخش و قوی است. در نهایت به گفته DF با نزدیک شدن به زمان انتشار نسخه غربی بازی، تحلیل نهایی و مقایسه ای بین نسخه های PS4، Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

گزارش: Dark Souls III برروی Xbox One با رزولوشن 900P اجرا می شود