گزارش: کنسول PS4.5 تا پایان تابستان وارد بازار می شود

با توجه به آخرین کمپانی Innelec Multimedia (یک توزیع کننده‌ی چند رسانه ای فرانسوی) کنسول PlayStation 4 NEO یک ماه قبل از انتشار PlayStation VR روانه‌ی بازار می شود! این انتظار دارد که کنسول جدید شرکت سونی، در ربع اول سال مالی جاری (که تقریبا همان فصل تابستان است) عرضه گردد. به متن زیر دقت کنید :

“سال مالی 2016/2017 باید برای جهان بازی های ویدیویی علامت گذاری شود؛ چرا که در طی ربع اول آن، ورژن تکامل یافته‌ی کنسول PS4 تحت عنوان Neo 4K همراه با ویژگی های جدید عرضه می گردد. کنسول جدید شرکت سونی، قبل از ورود عینک های واقعیت مجازی PlayStation VR طی ماه اکتبر 2016 ، وارد بازار خواهد شد.”

به گزارش ، سال مالی این شرکت فرانسوی از 1 آوریل آغاز شده و در 30 سپتامبر به پایان می رسد. بنابراین اگر کنسول جدید شرکت سونی، طی ماه سپتامبر (اواسط شهریور تا اواسط مهر) وارد بازار شود، درست یک ماه قبل از انتشار PlayStation VR آماده‌ی ورود به خانه‌ی طرفداران خواهد بود!

تا کنون، منابع زیاد وجود یک کنسول جدید از سوی شرکت سونی را تایید کرده اند؛ و حالا این توزیع کننده‌ی فرانسی نیز به لیست آن ها افزوده شد… ! چندی پیش، شرکت AMD اعلام کرد که  و یکی از آن ها طی نیمه‌ی دوم سال جاری، روانه‌ی بازار می گردد.

انتظار می رود که کمپانی سونی طی کنفرانس خود در E3 2016 درمورد کنسول PS4K یا PS4.5 (و یا هر اسم دیگری که دارد) شفاف سازی کند. شما نیز دیدگاه خود پیرامون عرضه‌ی یک کنسول جدید را به اشتراک بگذارید.

گزارش: کنسول PS4.5 تا پایان تابستان وارد بازار می شود

(image)

با توجه به آخرین کمپانی Innelec Multimedia (یک توزیع کننده‌ی چند رسانه ای فرانسوی) کنسول PlayStation 4 NEO یک ماه قبل از انتشار PlayStation VR روانه‌ی بازار می شود! این انتظار دارد که کنسول جدید شرکت سونی، در ربع اول سال مالی جاری (که تقریبا همان فصل تابستان است) عرضه گردد. به متن زیر دقت کنید :

“سال مالی 2016/2017 باید برای جهان بازی های ویدیویی علامت گذاری شود؛ چرا که در طی ربع اول آن، ورژن تکامل یافته‌ی کنسول PS4 تحت عنوان Neo 4K همراه با ویژگی های جدید عرضه می گردد. کنسول جدید شرکت سونی، قبل از ورود عینک های واقعیت مجازی PlayStation VR طی ماه اکتبر 2016 ، وارد بازار خواهد شد.”

به گزارش ، سال مالی این شرکت فرانسوی از 1 آوریل آغاز شده و در 30 سپتامبر به پایان می رسد. بنابراین اگر کنسول جدید شرکت سونی، طی ماه سپتامبر (اواسط شهریور تا اواسط مهر) وارد بازار شود، درست یک ماه قبل از انتشار PlayStation VR آماده‌ی ورود به خانه‌ی طرفداران خواهد بود!

تا کنون، منابع زیاد وجود یک کنسول جدید از سوی شرکت سونی را تایید کرده اند؛ و حالا این توزیع کننده‌ی فرانسی نیز به لیست آن ها افزوده شد… ! چندی پیش، شرکت AMD اعلام کرد که  و یکی از آن ها طی نیمه‌ی دوم سال جاری، روانه‌ی بازار می گردد.

انتظار می رود که کمپانی سونی طی کنفرانس خود در E3 2016 درمورد کنسول PS4K یا PS4.5 (و یا هر اسم دیگری که دارد) شفاف سازی کند. شما نیز دیدگاه خود پیرامون عرضه‌ی یک کنسول جدید را به اشتراک بگذارید.

گزارش: کنسول PS4.5 تا پایان تابستان وارد بازار می شود