گزارش ویدیویی دیجیاتو از مسابقات بوچیا به مناسبت روز معلول

در سرمای امروز تهران، دانشگاه شهید بهشتی میزبان رویدادی گرم و انرژی بخش بود. رویدادی که طی آن تعدادی از فعالان حوزه IT با معلولین به رقابت پرداختند تا در قالب ، پیغامی ارزشمند را به جامعه مخابره نمایند. پیغامی که حرف اصلی آن فراهم آوردن شرایطی است که معلولان به واسطه آن بتوانند به راحتی در جامعه حضور پیدا کنند و موقعیت های مختلف را تجربه نمایند.

در ادامه از شما دعوت می کنیم تا گزارش ویدیویی دیجیاتو از این رویداد را مشاهده نمایید و با حمایت از ، در شنیده شدن هرچه بهتر پیغام آن در سطح جامعه، مشارکت نمایید.

The post appeared first on .

گزارش ویدیویی دیجیاتو از مسابقات بوچیا به مناسبت روز معلول