گزارش: شواهد نشان می‌دهند NX کنسول دستی است که به تلوزیون وصل می‌شود

از زمان معرفی رسمی پروژه نینتندو NX، جانشین Wii U، در مارچ 2015، شایعات درباره این کنسول در حال گردش بودند. فرضیه کمرنگ این کنسول اکنون تبدیل به گزارش های معتبر تر و موسق تری شده که می‌گوید NX یک کنسول دستی با قابلیت های نشیمن است.

آخرین گزارش های Eurogamer ادعا می‌کنند که منابعی جزئیاتی از سخت افزار کنسول را فاش کرده اند. طبق گفته این منابع، فرم دستی NX درگاه هایی مخصوص کنترل در هر طرف دارد که می‌توان به وسیله آن ها کنسول را با تلوزیون و یا مانیتور نیز استفاده کرد.

درگاه کنترلر برای استفاده در نشیمن ضروری ست، و Digital Foundry سایت Eurogamer احتمال می‌دهد که این کنسول از پردازنده Tegra استفاده می‌کند. نکته جالب دیگر این است که NX از کارتریج به جای دیسک استفاده می‌کند.

این با استراتژی کنسول دستی نینتندو جور در می‌آید. کاربران 3DS با کارتریج های کوچک بازی نا آشنا نیستند. NX همچنین مانند Wii U و 3DS، از کپی های دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

طبق گفته Eurogamer، نینتندو در حال برنامه ریزی برای معرفی رسمی کنسول در سپتامبر است. NX در مارچ 2017 منتشر خواهد شد.

گزارش: شواهد نشان می‌دهند NX کنسول دستی است که به تلوزیون وصل می‌شود

(image)

از زمان معرفی رسمی پروژه نینتندو NX، جانشین Wii U، در مارچ 2015، شایعات درباره این کنسول در حال گردش بودند. فرضیه کمرنگ این کنسول اکنون تبدیل به گزارش های معتبر تر و موسق تری شده که می‌گوید NX یک کنسول دستی با قابلیت های نشیمن است.

آخرین گزارش های Eurogamer ادعا می‌کنند که منابعی جزئیاتی از سخت افزار کنسول را فاش کرده اند. طبق گفته این منابع، فرم دستی NX درگاه هایی مخصوص کنترل در هر طرف دارد که می‌توان به وسیله آن ها کنسول را با تلوزیون و یا مانیتور نیز استفاده کرد.

درگاه کنترلر برای استفاده در نشیمن ضروری ست، و Digital Foundry سایت Eurogamer احتمال می‌دهد که این کنسول از پردازنده Tegra استفاده می‌کند. نکته جالب دیگر این است که NX از کارتریج به جای دیسک استفاده می‌کند.

این با استراتژی کنسول دستی نینتندو جور در می‌آید. کاربران 3DS با کارتریج های کوچک بازی نا آشنا نیستند. NX همچنین مانند Wii U و 3DS، از کپی های دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

طبق گفته Eurogamer، نینتندو در حال برنامه ریزی برای معرفی رسمی کنسول در سپتامبر است. NX در مارچ 2017 منتشر خواهد شد.

گزارش: شواهد نشان می‌دهند NX کنسول دستی است که به تلوزیون وصل می‌شود