گزارش تصویری زنده دیجیاتو از نمایشگاه خودرو پاریس

نمایشگاه Mondial de l’Automobile یا همان پاریس اتوشو، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت خودروسازی جهان هم اکنون در فرانسه در حال برگزاری است.

این نمایشگاه هر ساله پذیرای معتبر ترین شرکت های خودرو سازی جهان است و به آن ها فرصتی می دهد تا آخرین دستاوردهای خود را به معرض نمایش بگذارند. پاریس اتوشو در سال گذشته توانست رکورد ۱.۲۵ میلیون نفر بازدید کننده را از خود بر جای گذارد و بر همین اساس انتظار می رود که نمایشگاه سال جاری، بازدیدکننده بیشتری را نیز به سمت خود جلب نماید.

خبرنگار اعزامی دیجیاتو هم اکنون در پاریس حضور دارد و قصد دارد به صورت زنده، شما را با گشت و گذار خود در پاریس اتوشو همراه کند. پس بدون هیچ توضیح اضافه ای از شما دعوت می کنیم تا با گزارش تصویری زنده سپهر زنگنه از پاریس، همراه شوید:

The post appeared first on .

گزارش تصویری زنده دیجیاتو از نمایشگاه خودرو پاریس

نمایشگاه Mondial de l’Automobile یا همان پاریس اتوشو، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت خودروسازی جهان هم اکنون در فرانسه در حال برگزاری است.

این نمایشگاه هر ساله پذیرای معتبر ترین شرکت های خودرو سازی جهان است و به آن ها فرصتی می دهد تا آخرین دستاوردهای خود را به معرض نمایش بگذارند. پاریس اتوشو در سال گذشته توانست رکورد ۱.۲۵ میلیون نفر بازدید کننده را از خود بر جای گذارد و بر همین اساس انتظار می رود که نمایشگاه سال جاری، بازدیدکننده بیشتری را نیز به سمت خود جلب نماید.

خبرنگار اعزامی دیجیاتو هم اکنون در پاریس حضور دارد و قصد دارد به صورت زنده، شما را با گشت و گذار خود در پاریس اتوشو همراه کند. پس بدون هیچ توضیح اضافه ای از شما دعوت می کنیم تا با گزارش تصویری زنده سپهر زنگنه از پاریس، همراه شوید:

The post appeared first on .

گزارش تصویری زنده دیجیاتو از نمایشگاه خودرو پاریس