گران ترین پرداخت درون برنامه ای؛ یک میلیون دلار برای خرید استون مارتین

سیستم پرداخت درون برنامه ای و میکروترنسکشن های آشنای امروزی معمولاً برای آزادسازی یا خریداری بخش های جدیدی از یک بازی یا برنامه استفاده می شود. اما شرکت حراجی اتومبیل Coys of Kensington، در کشور انگلستان یک اتومبیل را از طریق بستر Apple Pay به فروش رسانده است.

آن هم نه هر اتومبیلی، بلکه خودروی تاریخی استون مارتین تولید شده در سال 1964، با قیمت یک میلیون دلار. این اتفاق بدون تردید بزرگترین پرداخت درون برنامه ای انجام شده در تاریخ محسوب می شود و به نوع خود رکوردی برای اپل پی به ثبت رسانیده است.

اتومبیل مورد بحث که DB5 نام دارد در بخش تجاری نمایشگاه خودروی پاریس 2016 () به نمایش در آمده بود و سپس از طریق نرم افزار اجتماعی Vero روی سیستم عامل iOS، با قیمت 1 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود.

اتومبیل مورد بحث که قدمتی 50 ساله دارد، یکی از معدود نمونه های DB5 بوده که پای به بازار عمومی انگلستان گذاشته و دارای پوشش داخلی و حرفه ای منحصر به فرد و لوکسی است. این خودرو برای 20 سال بدون استفاده در گاراژی نگهداری شده و از نظر موتوری توسط صاحب قبلی بازسازی گشته است.

حالا فرد ناشناسی با کلیک روی گزینه Buy Now در پروفایل حراجی Coys در اپلیکیشن Vero دست به ثبت رکوردی تاریخی زده تا بزرگترین پرداخت درون برنامه ای تاریخ صورت بگیرد. شاید این آغازگر راه باشد و در آینده شاهد گسترش بسترهای پرداختی اپل و گوگل در زمینه تبادلات مالی وسیع تری باشیم.

The post appeared first on .

گران ترین پرداخت درون برنامه ای؛ یک میلیون دلار برای خرید استون مارتین

سیستم پرداخت درون برنامه ای و میکروترنسکشن های آشنای امروزی معمولاً برای آزادسازی یا خریداری بخش های جدیدی از یک بازی یا برنامه استفاده می شود. اما شرکت حراجی اتومبیل Coys of Kensington، در کشور انگلستان یک اتومبیل را از طریق بستر Apple Pay به فروش رسانده است.

آن هم نه هر اتومبیلی، بلکه خودروی تاریخی استون مارتین تولید شده در سال 1964، با قیمت یک میلیون دلار. این اتفاق بدون تردید بزرگترین پرداخت درون برنامه ای انجام شده در تاریخ محسوب می شود و به نوع خود رکوردی برای اپل پی به ثبت رسانیده است.

اتومبیل مورد بحث که DB5 نام دارد در بخش تجاری نمایشگاه خودروی پاریس 2016 () به نمایش در آمده بود و سپس از طریق نرم افزار اجتماعی Vero روی سیستم عامل iOS، با قیمت 1 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود.

اتومبیل مورد بحث که قدمتی 50 ساله دارد، یکی از معدود نمونه های DB5 بوده که پای به بازار عمومی انگلستان گذاشته و دارای پوشش داخلی و حرفه ای منحصر به فرد و لوکسی است. این خودرو برای 20 سال بدون استفاده در گاراژی نگهداری شده و از نظر موتوری توسط صاحب قبلی بازسازی گشته است.

حالا فرد ناشناسی با کلیک روی گزینه Buy Now در پروفایل حراجی Coys در اپلیکیشن Vero دست به ثبت رکوردی تاریخی زده تا بزرگترین پرداخت درون برنامه ای تاریخ صورت بگیرد. شاید این آغازگر راه باشد و در آینده شاهد گسترش بسترهای پرداختی اپل و گوگل در زمینه تبادلات مالی وسیع تری باشیم.

The post appeared first on .

گران ترین پرداخت درون برنامه ای؛ یک میلیون دلار برای خرید استون مارتین