گارانتی با اصالت؛ طرح جدید اتحادیه کامپیوتر برای رفع معضل خدمات پس از فروش

رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران از تصمیم جدی برای احقاق حقوق مصرف کنندگان در زمینه خدمات گارانتی خبر داد و گفت به زودی طرح «گارانتی با اصالت» از سوی اتحادیه به اجرا در خواهد آمد.

سید مهدی میرمهدی کمیجانی می گوید معضل اصلی در بازار IT، شانه خالی کردن شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از زیر بار تعهدات است و مصرف کنندگان فقط هزینه گارانتی را می پردازند، در حالی که عملاً استفاده ای از آن نمی کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد از سال 1394 ارزیابی شرکت های ارائه دهنده گارانتی توسط اتحادیه فناوران رایانه استان تهران آغاز شده و شرکت هایی که صلاحیت آنها تأیید شده به سازمان حمایت معرفی می شوند تا مجوز ارائه گارانتی را دریافت دارند.

وی همچنین وعده داد از سال آینده، ارزیابی شرکت های ارائه دهنده خدمات گارانتی وارد مرحله «رتبه بندی» می شود و شرکت های معتبر توسط اتحادیه صنفی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بر اساس حسن عملکرد خود رده بندی می گردند.

گفتنیست بازار IT و به ویژه قطعات کامپیوتری و کامپیوترهای شخصی، سالهاست که از معضل گارانتی رنج می برد. از طرفی به خاطر عدم فعالیت شرکت های اصلی، مصرف کننده باید هزینه مازادی را به خاطر دریافت خدمات شرکت داخلی برای محصولی که از گارانتی بین المللی سازنده برخوردار است، پرداخت نماید و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد شرایط ارائه خدمات پس از فروش کاملاً مبهم است.

با این حال، باید دید آیا طرح فوق در نهایت تغییری در وضعیت خریدار و کاربر نهایی ایجاد می کند، یا صرفاً باعث می شود شرکت هایی که به هر نحوی رتبه بالاتری در بین ارائه دهندگان «گارانتی با اصالت» کسب کرده اند، هزینه بیشتری را از مصرف کننده دریافت نمایند.

The post appeared first on .

گارانتی با اصالت؛ طرح جدید اتحادیه کامپیوتر برای رفع معضل خدمات پس از فروش