کیفیت پایین بازی PES 17 در PC در مقایسه با کنسول ها

چه اتفاقی افتاده است؟ انتظار می رفت بازی های PC از نظر کیفی بهتر از کنسول ها باشد. ولی چرا بازی PES 17 در PC، ضعیف تر از کنسول ها است؟

اگر به یاد داشته باشید نسخه قبلی بازی PES از شرکت نیز از کیفیت کمتری نسبت به نسخه کنسولی آن برخوردار بود. این در حالی بود که بازی Metal Gear Solid V از همان شرکت با Fox Engine بسیار با کیفیت بود. در واقع این موضوع کاربران PC بازی های ورزشی را کمی نگران کرده است.

نسخه های کنسولی این بازی یعنی PS4 و Xbox One از نظر ترکیب بندی رنگ و نورپردازی بسیار کامل و با کیفیت است. حتی کیفیت گرافیکی بازی در این کنسول ها آنقدر بالاست که شما می توانید عرق بازیکنان را به خوبی مشاهده کنید. اما بازی در نسخه PC کیفیت خیلی پایینی دارد. حتی چمن بازی هم کیفیت چندان مطلوبی از نظر گرافیکی ندارد. البته کیفیت چهره بازیکنان زیاد تفاوتی ندارد ولی اگر شما این بازی را در سه پلتفرم و در کنار هم بازی کنید متوجه می شوید که چمن بازی در PC خیلی افتضاح است.

بازی PES 17

دیگر مشکل PC مربوط به Game Play بازی است که آن هم نسبت به کنسول ها چندان خوب نیست ولی از بازی سال گذشته یعنی PES 16 بهتر است.
کاربران PC شایسته بازی با کیفیتی بهتری هستند.

کیفیت پایین بازی PES 17 در PC در مقایسه با کنسول ها

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کیفیت پایین بازی PES 17 در PC در مقایسه با کنسول ها

چه اتفاقی افتاده است؟ انتظار می رفت بازی های PC از نظر کیفی بهتر از کنسول ها باشد. ولی چرا بازی PES 17 در PC، ضعیف تر از کنسول ها است؟

اگر به یاد داشته باشید نسخه قبلی بازی PES از شرکت نیز از کیفیت کمتری نسبت به نسخه کنسولی آن برخوردار بود. این در حالی بود که بازی Metal Gear Solid V از همان شرکت با Fox Engine بسیار با کیفیت بود. در واقع این موضوع کاربران PC بازی های ورزشی را کمی نگران کرده است.

نسخه های کنسولی این بازی یعنی PS4 و Xbox One از نظر ترکیب بندی رنگ و نورپردازی بسیار کامل و با کیفیت است. حتی کیفیت گرافیکی بازی در این کنسول ها آنقدر بالاست که شما می توانید عرق بازیکنان را به خوبی مشاهده کنید. اما بازی در نسخه PC کیفیت خیلی پایینی دارد. حتی چمن بازی هم کیفیت چندان مطلوبی از نظر گرافیکی ندارد. البته کیفیت چهره بازیکنان زیاد تفاوتی ندارد ولی اگر شما این بازی را در سه پلتفرم و در کنار هم بازی کنید متوجه می شوید که چمن بازی در PC خیلی افتضاح است.

(image)

دیگر مشکل PC مربوط به Game Play بازی است که آن هم نسبت به کنسول ها چندان خوب نیست ولی از بازی سال گذشته یعنی PES 16 بهتر است.
کاربران PC شایسته بازی با کیفیتی بهتری هستند.

کیفیت پایین بازی PES 17 در PC در مقایسه با کنسول ها

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کیفیت پایین بازی PES 17 در PC در مقایسه با کنسول ها