کیفیت تصویری Call of Duty: Infinite Warfare برای PS4 و Xbox One بهینه شده اند

به گزارش و به نقل از  یکی از موارد خیلی مهم در رقابت بین کنسول ها کیفیت خروجی تصاویر PS4 و Xbox One بوده است حتی با وجود اینکه یک بازی برای هر دو کنسول با کیفیت 1080p تولید شود باز هم هنوز بحث وجود دارد و حتی امروزه فقط از طریق خبر نیز با همدیگر بحث می کنند.

ولی این بحث ها وقتی Call of Duty: Infinite Warfare در اواخر امسال برای PlayStation 4 ، Xbox One و PC منتشر شود، وجود نخواهد داشت. آقای “برایان هورتون(Brian Horton)” در مصاحبه ای با GamingBolt تایید کرد که آن ها می خواهند رزولوشن تصویر را برای هر دو کنسول بهینه کنند یعنی از آخرین توان هر دو کنسول استفاده کنند تا دیگر جای بحثی بین دو کنسول به وجود نیاید.

هورتون گفت:”ما در حال حاضر هیچ رزولوشنی را اعلام نمی کنیم. ما هنوز در حال بهینه سازی هستیم ولی به احتمال زیاد از سرعت 60 فریم بر ثانیه استفاده می کنیم.

در ادامه افزود:”در حال حاضر هدف ما بدست آوردن بهترین کیفیت از سیستم هایی است که در حال کار کردن بر روی آن ها هستیم و بعدا پیدا کردن محدودیت ها و قدرت های سیستم ها و تمرکز بر روی آن ها برای استفاده از آخرین قدرت آن ها می باشد.” 

کیفیت تصویری Call of Duty: Infinite Warfare برای PS4 و Xbox One بهینه شده اند

(image)

به گزارش و به نقل از  یکی از موارد خیلی مهم در رقابت بین کنسول ها کیفیت خروجی تصاویر PS4 و Xbox One بوده است حتی با وجود اینکه یک بازی برای هر دو کنسول با کیفیت 1080p تولید شود باز هم هنوز بحث وجود دارد و حتی امروزه فقط از طریق خبر نیز با همدیگر بحث می کنند.

ولی این بحث ها وقتی Call of Duty: Infinite Warfare در اواخر امسال برای PlayStation 4 ، Xbox One و PC منتشر شود، وجود نخواهد داشت. آقای “برایان هورتون(Brian Horton)” در مصاحبه ای با GamingBolt تایید کرد که آن ها می خواهند رزولوشن تصویر را برای هر دو کنسول بهینه کنند یعنی از آخرین توان هر دو کنسول استفاده کنند تا دیگر جای بحثی بین دو کنسول به وجود نیاید.

هورتون گفت:”ما در حال حاضر هیچ رزولوشنی را اعلام نمی کنیم. ما هنوز در حال بهینه سازی هستیم ولی به احتمال زیاد از سرعت 60 فریم بر ثانیه استفاده می کنیم.

در ادامه افزود:”در حال حاضر هدف ما بدست آوردن بهترین کیفیت از سیستم هایی است که در حال کار کردن بر روی آن ها هستیم و بعدا پیدا کردن محدودیت ها و قدرت های سیستم ها و تمرکز بر روی آن ها برای استفاده از آخرین قدرت آن ها می باشد.” 

کیفیت تصویری Call of Duty: Infinite Warfare برای PS4 و Xbox One بهینه شده اند