کوجیما احتمالا از تصویر یکی از شخصیت های بازی خود رونمایی کرد

به گزارش ، آقای “هیدئو کوجیما” (Hideo Kojima) از طریق ، تصویری از لوگوی شرکت خود، که این بار شبیه به یک موجود دو پای واقعی است را به اشتراک گذاشت. و همچنین داخل یک سری توییت های متوالی گفت :

“Ludens ، آیکون لوگوی شرکت Kojima Productions”

“ما “بازی جدید” را در “آینده ی جدید” همراه با تجهیزات و فناوری های ویژه ارائه می دهیم.”

“لباسی که این شخصیت به تن دارد، درواقع یک لباس فضانوردی (Extravehicular Activity(EVA است.”

(Extravehicular Activity(EVA چیست؟ هرگونه فعالیتی که توسط فضانورد، در خارج از فضا و فراتر از جو کره زمین انجام شود.

مشخص نیست که این کرکتر، فقط تصویر لوگوی شرکت است و در بازی بعدی آن ها نیز حضور می یابد…

نظر شما چیست؟ دیدگاه خود پیرامون این تصویر مرموز از لوگوی Kojima Productions را به اشتراک بگذارید.

| برای مشاهده تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |

کوجیما احتمالا از تصویر یکی از شخصیت های بازی خود رونمایی کرد

(image)

به گزارش ، آقای “هیدئو کوجیما” (Hideo Kojima) از طریق ، تصویری از لوگوی شرکت خود، که این بار شبیه به یک موجود دو پای واقعی است را به اشتراک گذاشت. و همچنین داخل یک سری توییت های متوالی گفت :

“Ludens ، آیکون لوگوی شرکت Kojima Productions”

“ما “بازی جدید” را در “آینده ی جدید” همراه با تجهیزات و فناوری های ویژه ارائه می دهیم.”

“لباسی که این شخصیت به تن دارد، درواقع یک لباس فضانوردی (Extravehicular Activity(EVA است.”

(Extravehicular Activity(EVA چیست؟ هرگونه فعالیتی که توسط فضانورد، در خارج از فضا و فراتر از جو کره زمین انجام شود.

مشخص نیست که این کرکتر، فقط تصویر لوگوی شرکت است و در بازی بعدی آن ها نیز حضور می یابد…

نظر شما چیست؟ دیدگاه خود پیرامون این تصویر مرموز از لوگوی Kojima Productions را به اشتراک بگذارید.

| برای مشاهده تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |

کوجیما احتمالا از تصویر یکی از شخصیت های بازی خود رونمایی کرد