کوالکام گزارش مالی سه ماهه چهارم خود را منتشر کرد

شرکت کوالکام امروز گزارش مالی خود از عملکردش در سه ماهه چهارم سال (منتهی به ۲۵ سپتامبر) را منتشر کرد و اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد آن نظر دهیم، نتایج از فصلی خوب برای این کمپانی سازنده نیمه رسانا خبر می دهند.

طبق اعلام کوالکام درآمدهای این شرکت در سه ماهه چهارم سال مالی جاری برابر با ۶.۲ میلیارد دلار بوده که افزایش سال به سال ۱۳ درصدی را نسبت به رقم ۵.۵ میلیارد دلار گزارش شده در بازه زمانی مشابه سال قبل داشته است.

سود عملیاتی این کمپانی سازنده نیمه هادی نیز در سه ماهه اخیر برابر با ۱.۸ میلیارد دلار بوده که رشد سال به سال ۵۸ درصدی نسبت به رقم ۱.۱ میلیارد دلار گزارش شده در فصل چهارم سال مالی قبلش را نشان می دهد.

همانطور که گفته شد این گزارش به سه ماهه چهارم کوالکام مربوط می گردد و به همین خاطر این شرکت اطلاعات مربوط به عملکردش در یک سال مالی اخیر را نیز منتشر نموده.

بر این اساس، درآمدهای مالی کوالکام در سال مالی گذشته برابر با ۲۳.۶ میلیارد دلار بوده و سود عملیاتی اش هم به رقم ۶.۵ میلیارد دلار رسیده. این در حالیست که در سال مالی ۲۰۱۵ این کمپانی ۲۵.۳ میلیارد دلار درآمد داشته که از این میزان ۵.۸ میلیارد دلارش سود عملیاتی آن را تشکیل می داد.

همانطور که احتمالا می دانید موبایل از جمله اصلی ترین منابع درآمد کوالکام محسوب می گردد و آنطور که در گزارش اخیر آمده این شرکت در فصل گذشته ۲۱۱ میلیون چیپ موبایلی را به فروش رسانده که افزایش سال به سال ۴ درصدی (از رقم ۲۰۳ میلیون در بازه زمانی مشابه سال قبل) را نشان می دهد و نسبت به فصل سوم امسال نیز ۵ درصد صعود داشته.

کوالکام مدعی شده که بخش اعظمی از این افزایش فروش به خاطر بالا رفتن تقاضا برای چیپ های تولیدی اش بوده و همچنین توافقاتی که در چین برای اعطای لایسنس انجام داده است.

مدیرعامل کوالکام ضمن اعلام این نکته که نتیجه بهتر از سطح انتظارات مالی شرکت بوده پیش بینی نمود که در سال آینده شاهد افزایش فروش محصولات 3G/4G در سطح جهان خواهیم بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که درآینده کوالکام به بازارهای جدیدی ورود می یابد.

The post appeared first on .

کوالکام گزارش مالی سه ماهه چهارم خود را منتشر کرد

شرکت کوالکام امروز گزارش مالی خود از عملکردش در سه ماهه چهارم سال (منتهی به ۲۵ سپتامبر) را منتشر کرد و اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد آن نظر دهیم، نتایج از فصلی خوب برای این کمپانی سازنده نیمه رسانا خبر می دهند.

طبق اعلام کوالکام درآمدهای این شرکت در سه ماهه چهارم سال مالی جاری برابر با ۶.۲ میلیارد دلار بوده که افزایش سال به سال ۱۳ درصدی را نسبت به رقم ۵.۵ میلیارد دلار گزارش شده در بازه زمانی مشابه سال قبل داشته است.

سود عملیاتی این کمپانی سازنده نیمه هادی نیز در سه ماهه اخیر برابر با ۱.۸ میلیارد دلار بوده که رشد سال به سال ۵۸ درصدی نسبت به رقم ۱.۱ میلیارد دلار گزارش شده در فصل چهارم سال مالی قبلش را نشان می دهد.

همانطور که گفته شد این گزارش به سه ماهه چهارم کوالکام مربوط می گردد و به همین خاطر این شرکت اطلاعات مربوط به عملکردش در یک سال مالی اخیر را نیز منتشر نموده.

بر این اساس، درآمدهای مالی کوالکام در سال مالی گذشته برابر با ۲۳.۶ میلیارد دلار بوده و سود عملیاتی اش هم به رقم ۶.۵ میلیارد دلار رسیده. این در حالیست که در سال مالی ۲۰۱۵ این کمپانی ۲۵.۳ میلیارد دلار درآمد داشته که از این میزان ۵.۸ میلیارد دلارش سود عملیاتی آن را تشکیل می داد.

همانطور که احتمالا می دانید موبایل از جمله اصلی ترین منابع درآمد کوالکام محسوب می گردد و آنطور که در گزارش اخیر آمده این شرکت در فصل گذشته ۲۱۱ میلیون چیپ موبایلی را به فروش رسانده که افزایش سال به سال ۴ درصدی (از رقم ۲۰۳ میلیون در بازه زمانی مشابه سال قبل) را نشان می دهد و نسبت به فصل سوم امسال نیز ۵ درصد صعود داشته.

کوالکام مدعی شده که بخش اعظمی از این افزایش فروش به خاطر بالا رفتن تقاضا برای چیپ های تولیدی اش بوده و همچنین توافقاتی که در چین برای اعطای لایسنس انجام داده است.

مدیرعامل کوالکام ضمن اعلام این نکته که نتیجه بهتر از سطح انتظارات مالی شرکت بوده پیش بینی نمود که در سال آینده شاهد افزایش فروش محصولات 3G/4G در سطح جهان خواهیم بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که درآینده کوالکام به بازارهای جدیدی ورود می یابد.

The post appeared first on .

کوالکام گزارش مالی سه ماهه چهارم خود را منتشر کرد