کنسول Scorpio و ارتباط آن با قابلیت dynamic scaling

کنسول Scorpio شرکت مایکروسافت می تواند براحتی طرز فکر ما نسبت به کنسول های گیمینگ را تغییر دهد و قدرت سخت افزاری آن به قدری است که بتواند یک نسل را تا حدودی متحول کند. اما مسئله ی اصلی عدم همانگی سخت افزاری Xbox One با این کنسول می باشد که کمی موضوع را پیچیده کرده.

به گزارش و به نقل از ، یک چیزی که در رابطه با Scorpio کاملاً روشن و واضح است اجرای بهتر عناوین Xbox One می باشد. آقای فیل اسپنسر طی مصاحبه ای با gamesindustry چنین گفته است که :

“عناوین وجود دارد که قبلاً برای اجرا بروی Xbox One توسعه داده شده ولی ما بدون نیاز به یک بازساخت می توانیم آن را با کیفیت بهتر بروی Scorpio داشته باشیم. عنوان Halo 5 مثال خوبی در این موضوع است چون از نرخ فریم و وضوح تصویر پویایی برخوردار می باشد. وقتی Halo 5 بروی Xbox One با وضوح 1080 و یا بیشتر همینطور نرخ فریم 60fps اجرا می شود ، تصویر تا حدودی بهینه و درواقع از تعداد پیکسل های عمودی تصویر کم خواهد شد تا بتوان ثبات بیشتری در فریم 60fps داشته باشیم.

اما وقتی همین بازی بروی کنسول Scorpio اجرا می شود بخاطر قدرت پردازشی بیشتر می تواند با نهایت وضوح و کیفیت خود بطور تمام وقت اجرا گردد. این دلیل آن است که ما در رابطه با قابلیت dynamic scaling یا ابعاد پویا با توصعه دهندگان صحبت کردیم. قرار نیست عنوان شما بروی Scorpio بصورت 4K نمایش داده شود چون حجم بافر فریم های آن با حجم بافر فریم های تصاویر HD متفاوت است ولی بازی شما با کیفیت و ثبات بیشتری بروی این کنسول قدرتمند اجرا می شود.

همینطور شاید توسعه دهندگان قبلاً تصمیم میگرفتند تا برگردند و برای نسخه ی PC بازی خود پشتیبانی از تصاویر 4K را فعال کنند اما حالا باید به این فکر باشند که پشتیبانی از تصاویر 4K را برای کنسول Scorpio در نظر بگیرند.”

خب به نظر تازمانی که توسعه دهندگان پچی برای پشتیبانی از تصاویر 4K بروی عنوان خود منتشر کنند عناوین قدیمی می توانند از مزایای خوب کنسول Scorpio استفاده کنند البته اگر تصمیم داشتید کنسول Xbox One را خریداری کنید بهتر است تا انتشار این کنسول قدرتمتد کمی صبر کنید چون گویا ارزشش را دارد، نظر شما چیست؟…

کنسول Scorpio و ارتباط آن با قابلیت dynamic scaling

(image)

کنسول Scorpio شرکت مایکروسافت می تواند براحتی طرز فکر ما نسبت به کنسول های گیمینگ را تغییر دهد و قدرت سخت افزاری آن به قدری است که بتواند یک نسل را تا حدودی متحول کند. اما مسئله ی اصلی عدم همانگی سخت افزاری Xbox One با این کنسول می باشد که کمی موضوع را پیچیده کرده.

به گزارش و به نقل از ، یک چیزی که در رابطه با Scorpio کاملاً روشن و واضح است اجرای بهتر عناوین Xbox One می باشد. آقای فیل اسپنسر طی مصاحبه ای با gamesindustry چنین گفته است که :

“عناوین وجود دارد که قبلاً برای اجرا بروی Xbox One توسعه داده شده ولی ما بدون نیاز به یک بازساخت می توانیم آن را با کیفیت بهتر بروی Scorpio داشته باشیم. عنوان Halo 5 مثال خوبی در این موضوع است چون از نرخ فریم و وضوح تصویر پویایی برخوردار می باشد. وقتی Halo 5 بروی Xbox One با وضوح 1080 و یا بیشتر همینطور نرخ فریم 60fps اجرا می شود ، تصویر تا حدودی بهینه و درواقع از تعداد پیکسل های عمودی تصویر کم خواهد شد تا بتوان ثبات بیشتری در فریم 60fps داشته باشیم.

اما وقتی همین بازی بروی کنسول Scorpio اجرا می شود بخاطر قدرت پردازشی بیشتر می تواند با نهایت وضوح و کیفیت خود بطور تمام وقت اجرا گردد. این دلیل آن است که ما در رابطه با قابلیت dynamic scaling یا ابعاد پویا با توصعه دهندگان صحبت کردیم. قرار نیست عنوان شما بروی Scorpio بصورت 4K نمایش داده شود چون حجم بافر فریم های آن با حجم بافر فریم های تصاویر HD متفاوت است ولی بازی شما با کیفیت و ثبات بیشتری بروی این کنسول قدرتمند اجرا می شود.

همینطور شاید توسعه دهندگان قبلاً تصمیم میگرفتند تا برگردند و برای نسخه ی PC بازی خود پشتیبانی از تصاویر 4K را فعال کنند اما حالا باید به این فکر باشند که پشتیبانی از تصاویر 4K را برای کنسول Scorpio در نظر بگیرند.”

خب به نظر تازمانی که توسعه دهندگان پچی برای پشتیبانی از تصاویر 4K بروی عنوان خود منتشر کنند عناوین قدیمی می توانند از مزایای خوب کنسول Scorpio استفاده کنند البته اگر تصمیم داشتید کنسول Xbox One را خریداری کنید بهتر است تا انتشار این کنسول قدرتمتد کمی صبر کنید چون گویا ارزشش را دارد، نظر شما چیست؟…

کنسول Scorpio و ارتباط آن با قابلیت dynamic scaling