کمپانی Dell از همتایی برای سرفس استودیو رونمایی کرد

اگر به شما بگوییم که شرکت Dell در سال 2014 طرح های مفهومی یک کامپیوتر مشابه با سرفس استودیو و ابزاری دقیقا با کاربرد دایال را به نمایش گذاشته بود چه پیش خود فکر می کنید؟

در کنفرانس شرکت Adobe که ساعاتی پیش در سن دیگو برگزار شد، کمپانی Dell از کامپیوتر خود پرده برداشت. در واقع آنچه که امروز می بینیم، طرحی کامل شده از سال 2014 است.

در این تیزر هیچگونه اطلاعاتی در مورد قیمت، سخت افزار و زمان عرضه ارائه نشده اما به وضوح می توان دید که کامپیوتر از دو نمایشگر بزرگ بهره برده و سخت افزاری مشابه با دایال را در کنار خود دارد.

پس از انتشار تیزر، شرکت Dell در توییتر خود با تاکید بر اینکه از سال 2014 چنین طرحی را انتشار داده بودند، مردم را به دنبال کردن اخبار CES 2017 دعوت کرد، جایی که رونمایی اصلی را شاهد خواهیم بود.

به نظر می رسد که مایکروسافت هم توانایی بالایی در شناسایی طرح های قابل اجرای رقیبان خود دارد و پیش از آنکه آن ها توان اجرایی ساختن اش را داشته باشند، می تواند پیش دستی کرده و نوآوری را به نام خود ثبت کنند.

در ادامه ویدیو و تصاویر این کامپیوتر جدید را مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

کمپانی Dell از همتایی برای سرفس استودیو رونمایی کرد

اگر به شما بگوییم که شرکت Dell در سال 2014 طرح های مفهومی یک کامپیوتر مشابه با سرفس استودیو و ابزاری دقیقا با کاربرد دایال را به نمایش گذاشته بود چه پیش خود فکر می کنید؟

در کنفرانس شرکت Adobe که ساعاتی پیش در سن دیگو برگزار شد، کمپانی Dell از کامپیوتر خود پرده برداشت. در واقع آنچه که امروز می بینیم، طرحی کامل شده از سال 2014 است.

در این تیزر هیچگونه اطلاعاتی در مورد قیمت، سخت افزار و زمان عرضه ارائه نشده اما به وضوح می توان دید که کامپیوتر از دو نمایشگر بزرگ بهره برده و سخت افزاری مشابه با دایال را در کنار خود دارد.

پس از انتشار تیزر، شرکت Dell در توییتر خود با تاکید بر اینکه از سال 2014 چنین طرحی را انتشار داده بودند، مردم را به دنبال کردن اخبار CES 2017 دعوت کرد، جایی که رونمایی اصلی را شاهد خواهیم بود.

به نظر می رسد که مایکروسافت هم توانایی بالایی در شناسایی طرح های قابل اجرای رقیبان خود دارد و پیش از آنکه آن ها توان اجرایی ساختن اش را داشته باشند، می تواند پیش دستی کرده و نوآوری را به نام خود ثبت کنند.

در ادامه ویدیو و تصاویر این کامپیوتر جدید را مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

کمپانی Dell از همتایی برای سرفس استودیو رونمایی کرد